Hier vindt u informatie over duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond duurzame ontwikkeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Duurzame Brusselse lokale besturen tijdens eerste kwartaal van 2022

In 2022 blijft de Dienst Duurzame Stad de verschillende projecten en thema's van de Brusselse gemeenten en OCMW's op het vlak van duurzame ontwikkeling opvolgen en ondersteunen. Dat gebeurt vooral via de organisatie van thematische vormingen of werkgroepen voor de gemeenteambtenaren die instaan voor de klimaatplannen en het milieu. Tijdens dit eerste kwartaal zag men zeer veel bedrijvigheid in verschillende domeinen zoals de circulaire economie, duurzame voeding, inclusieve participatie van burgers en het klimaat.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.

Prochains événements

29 jan. 24
Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel

Contact

Lisa Thibaut
tel:+3222385162
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142