Hier vindt u informatie over duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond duurzame ontwikkeling, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

De subsidies Klimaatactie 2023 zijn toegekend

Op voorstel van minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron heeft de Brusselse regering de toekenning goedgekeurd van subsidies aan de laureaten van de projectoproep Klimaatactie 2023 gericht aan de Brusselse gemeenten en OCMW’s voor de uitvoering van een lokale strategie en projecten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Good Soil: duurzaam bodembeheer samen met de Brusselse gemeenten

Op vraag van de gewestregering hebben Brulocalis en de Brusselse gemeenten een advies uitgebracht over de strategie Good Soil. Dit gebeurde in het kader van een grootschalige overlegronde met publieke en private partijen.

Contact

Lisa Thibaut
tel:+3222385162
Elodie D'Halluweyn
tel:+3222385142