Deze pagina gaat specifiek over de opdrachten van openbare orde, preventie en veiligheid van de Brusselse gemeenten.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Modellen

Publicaties

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 136

Nieuwsbrief nr. 136 is zopas verschenen.
Analyses

Bestuurlijke politie: een compleet dossier (5/5), de beginselen van behoorlijk bestuur

In de vorige vier nummers van onze Nieuwsbrief hadden we het in een eerste artikel over het verschil tussen de algemene bestuurlijke politie en de bijzondere bestuurlijke politie, in een tweede over de samenloop, cumul en onafhankelijkheid van polities, in een derde over de verschillende soorten handelingen en de bevoegde partijen en in een vierde over de verschillende soorten handelingen van de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Besluiten van de burgemeester | Besluit wegens misdrijven inzake leefmilieu

Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de overtreder niet te vervolgen.

Prochains événements

24 mei. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
31 mei. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
06 jun. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
21 jun. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
26 sep. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

05.09.2014 MB tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties

De identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, wordt vastgesteld volgens het bij dit besluit gevoegde model. De identificatiekaart heeft de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken met een lengte van 85,60 mm en een breedte van 54 mm, is geplastificeerd en heeft een witte kleur.

19.07.2018 Wet wijz. wet 24.06.2013 betr. de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties

Voor de verkeersinbreuken die door gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen worden gestraft wordt bij afwezigheid van de bestuurder vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. Deze wet staat hem nu toe om dit vermoeden te weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken binnen dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155