Volgens de Brusselse Huisvestingcode moeten alle woningen voldoen aan minimale bewoonbaarheidsnormen. Toch zijn de meeste sancties die in dat wetboek vastgelegd zijn, enkel van toepassing op huurwoningen.

In het kort Volgens de Brusselse Huisvestingcode moeten alle woningen voldoen aan minimale bewoonbaarheidsnormen. Toch zijn de meeste sancties die in dat wetboek vastgelegd zijn, enkel van toepassing op huurwoningen. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de Directie Gewestelijke Huisvestings-inspectie (hierna DGHI) vragen om na te gaan of een woning beantwoordt aan de vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting. De burgemeester ziet toe op de naleving van het verbod tot

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan