De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de 19 Brusselse OCMW's, waarbij ieder OCMW één stem heeft.
 

Het Brussels directiecomité

Bevoegdheden

Het Brussels directiecomité heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer van de zaken van de Brusselse afdeling Maatschappelijk Welzijn. Sinds 1 januari 1994 is het Brussels directiecomité bevoegd om over alle materies een advies te geven.

Voor de federale materies plegen de directiecomités van de drie gewesten evenwel overleg teneinde met een gezamenlijk standpunt naar buiten te kunnen treden.

Samenstelling

Het Brussels directiecomité is samengesteld uit ten minste 19 leden en ten hoogste 21 leden die aangeduid worden onder de mandatarissen en secretarissen van de aangesloten OCMW's, zijnde minstens één lid per OCMW dat zijn bijdrage betaald heeft.

Het aantal secretarissen binnen het Brussels directiecomité mag niet hoger zijn dan het derde van het aantal stemgerechtigde leden van het directiecomité.

De voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of diens afgevaardigde, woont met adviesrecht de vergaderingen van het Brussels directiecomité van de Federatie bij, evenals een vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-Secretarissen van het Brussels Gewest en een vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-Ontvangers van het Brussels Gewest.

Kandidaturen worden door en in naam van het aangesloten OCMW voorgesteld.

Voorzitter

 • M. Zian, voorzitter van het OCMW van Brussel

Leden

 • Mustapha AKOUZ, voorzitter van het OCMW van Anderlecht
 • Myriem AMRANI, voorzitster van het OCMW van Sint-Gillis
 • Gérardine BASTIN, voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
 • Marc HERMANS, voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
 • Chantal DE SAEGER, voorzitster van het OCMW VAN Ganshoren
 • Alex ELSIER, secretaris van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
 • Luc FREMAL, voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node
 • Anne HERSCOVICI, raadslid bij het OCMW van Elsene
 • Grégory JACQUES, secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
 • David LEISTERH, voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
 • Sébastien LEPOIVRE, voorzitter van het OCMW van Evere
 • Nicolas LONFILS, voorzitter van het OCMW van Vorst
 • Carine MAIRLOT, secretaris van het OCMW van Koekelberg
 • Nathalie Vandenbrande, voorzitster van het OCMW van Jette
 • Sophie QUERTON, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek
 • Dider ROZEN, secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
 • Arnaud VAN PRAET, voorzitter van het OCMW van Etterbeek
 • Marc VANDENBERGHEN, secretaris van het OCMW van Ukkel
 • Jean-Claude VITOUX, voorzitter van het OCMW van Oudergem

Vertegenwoordiger van de Federatie van OCMW-secretarissen van het Brussels Gewest

 • Grégory JACQUES, secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Vertegenwoordiger van de Federatie van OCMW-ontvangers van het Brussels Gewest

 • Liesbeth VANDENBERGEN, ontvanger van het OCMW van Anderlecht

Vertegenwoordiger van de VSGB

 • Corinne FRANÇOIS, directeur van de VSGB (Brulocalis)

Secretaris

 • Georgy MANALIS, diensthoofd van de Federatie van Brusselse OCMW's

Het bureau

Het directiecomité kiest in zijn schoot een voorzitter en 4 ondervoorzitters, die samen het bureau vormen.

De bevoegdheden van het bureau zijn:

 • de voorbereiding van de vergaderingen van het directiecomité
 • alle andere bevoegdheden die het directiecomité overdraagt

Voorzitter

 • M. Zian, voorzitter van het OCMW van Brussel

Leden

 • Grégory JACQUES, secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Nicolas LONFILS, voorzitter van het OCMW van Vorst
 • Carine MAIRLOT, secretaris van het OCMW van Koekelberg
 • Nathalie Vandenbrande, voorzitster van het OCMW van Jette
 • Sohpie QUERTON, voorzitter van het OCMW van Schaerbeek
 • Jean-Claude VITOUX, voorzitter van het OCMW van Ouderghem