Integratie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond integratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.
Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Solidaire generaties

De vzw “Solidaire generaties” lanceert een nieuwe projectoproep om burgerinitiatieven te onderste

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

24.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 19.07.2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11.05.2017 betr. het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

De voorwaarden tot opschorting en vrijstelling van het inburgeringstraject worden gewijzigd. Het gaat onder andere om de opschorting zolang de nieuwkomer werkt of een opleiding volgt, ingeval van ziekte of het tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen en ingeval er een onderbreking is van het verblijf en/of het verblijfsrecht van de nieuwkomer in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De nieuwkomer legt het bewijs tot opschorting voor aan de gemeente, behalve indien de opschorting blijkt uit het rijksregister.

24.04.2007 Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

De conventie waarmee deze ordonnantie instemt, wil personen met een handicap volledig integreren in het sociaal leven en wil hen laten meewerken aan de ontwikkeling en nastreven van ‘gelijkheid’. Nationale en internationale normen dienen hiertoe te worden ontwikkeld.

24.04.2007 Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 159 betr. de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een handicap, aangenomen te Genève op 20.06.1983 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 69ste zitting

De conventie waarmee deze ordonnantie instemt, wil personen met een handicap volledig integreren in het sociaal leven en wil hen laten meewerken aan de ontwikkeling en nastreven van ‘gelijkheid’. Nationale en internationale normen dienen hiertoe te worden ontwikkeld.