Integratie

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond integratie, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Afronding van het Europese project IncluCities: aanbevelingen voor het beleid voor de integratie van migranten in Brussel.

Naar aanleiding van het colloquium ‘Training Academies of IncluCities’ dat Brulocalis op 7 en 8 december heeft georganiseerd, hebben de deelnemers aan het colloquium aanbevelingen geformuleerd in vier domeinen betreffende de integratie van migranten in Brussel.

Publicaties

Analyses

De digitale kwetsbaarheid

De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Solidaire generaties

De vzw “Solidaire generaties” lanceert een nieuwe projectoproep om burgerinitiatieven te onderste

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

16.05.2019 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20.12.2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt regelt het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel Hoofdstad. Om te voldoen aan deze verplichting zal de nieuwkomer zich kunnen richten tot de inrichters van inburgeringstrajecten die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap, door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

20.07.2022 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12.05.2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijz. samenwerkingsakkoord
van 20.12.2018 tussen de

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemt, biedt een wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van nieuwkomers, uitgevoerd in het uniform computergestuurd systeem voor de opvolging van hun dossiers dat ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten van het gebied Brussel-Hoofdstad, de erkende inrichters van het inburgeringstraject en de nieuwkomers.