De Brusselse OCMW's en de Brusselse openbare jeugdwelzijnsdiensten gaan nauwer samenwerken.

De Federatie van Brusselse OCMW's heeft in het kader van de capaciteitsopbouw van haar leden en om netwerking te bevorderen, in samenwerking met de openbare jeugdhulpdiensten een werksessie georganiseerd op 20 maart 2024.

Hier konden maatschappelijk werkers en verantwoordelijken van de Brusselse OCMW's die zich met de problematiek van jongeren en studenten bezighouden, vertegenwoordigd in de gelijknamige commissie, elkaar ontmoeten en rechtstreeks discussiëren met vertegenwoordigers van gedecentraliseerde jeugdhulpdiensten zoals de équipes mobiles d’accompagnement (EMA), de SPJ, de SAJ, de preventiemedewerker en de Brusselse gewestcoördinator.

Elke sector kon zijn eigen diensten en taken voorstellen. Het proces mondde uit in een uitwisseling van praktijken en er werden verwachtingen geformuleerd.

Naast de bespreking van het akkoord dat sinds 2012 tussen beide sectoren bestaat, bood deze vergadering bovendien de gelegenheid om de grote dag van alle diensten van de services de l’administration générale de l’aide à la jeunesse van de Franse gemeenschap (AGAJcmd) op 22 mei in La Marlagne (Wépion) beter voor te bereiden. Het evenement wordt georganiseerd dankzij de samenwerking tussen AGAJcmd en de Brusselse en Waalse OCMW-federaties.