Deze pagina gaat over het beheer van de socio-culturele sector, het verenigingsleven, de sport en de erediensten door de Brusselse gemeenten en OCMW's.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Nieuwe Europese Bauhaus-prijzen 2023

De oproep voor inzendingen voor de New European Bauhaus (NEB) Award 2023 staat open tot 31 januari om 19:00 CET. De wedstrijd wil goede praktijken, voorbeelden en concepten erkennen en belonen die duidelijk illustreren hoe de drie kernwaarden van de NEB - duurzaamheid, esthetiek en inclusie - in de praktijk kunnen worden gebracht.

Kinderopvang in Brussel: Brulocalis schrijft bevoegde ministers aan

In februari jl. heeft Brulocalis samengezeten met de 19 gemeenten om de balans op te maken van de voortgang van de hervorming van de kinderopvang in de Franse gemeenschap (de zgn. réforme MILAC). Bedoeling was om goede praktijken op het vlak van kinderopvang uit te wisselen en om de huidige uitdagingen voor de sector te bespreken. De deelnemers hebben hierbij meerdere aandachtspunten naar voren gebracht.

Brulocalis

Hervorming haalt erediensten weg bij gemeenten

In 2018 werd gestart met een hervorming van de erediensten. Uiteindelijk is men daarmee eind 2021 geland. De organieke ordonnantie betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen verscheen op 23 december 2021 in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 januari 2023

Publicaties

Analyses

Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Playcation 2023

De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert de projectoproep “Playcation 2023” om speel- en sportim

Einddatum aanvraag

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.

29.06.2021 KB houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021

Een subsidie van 15587996 EUR wordt toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van hun gebruikers te bevorderen. De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. De subsidieperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Deze subsidie kan eveneens worden gebruikt voor de tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Een aanvullende subsidie van 2963133 EUR wordt toegekend aan sommige OCMW's opgenomen in de bijlage bij het tweede besluit.