Brulocalis en de gemeenten hebben een advies uitgebracht over het voorontwerp van ordonnantie ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder, dat momenteel ter tafel ligt binnen de regering.

Dag en nacht, in de 19 gemeenten, bewegen en leven mensen en maken ze dus lawaai. Het is dus belangrijk om te weten wat aanvaardbare geluids- en trillingsniveaus zijn in een stedelijke omgeving. Dit gaat over het samenleven, het behoud van een dynamisch economisch en cultureel weefsel, maar ook over de levenskwaliteit en het recht van de Brusselaars om in een rustige omgeving te wonen. 

Bekijk het advies van Brulocalis