U bent mandataris, ambtenaar, betrokken bij het gemeenteleven of gewoonweg geïnteresseerd in gemeentelijke aangelegenheden. Maar kent u de organisatie en het werkingskader voldoende?

Onze gecoördineerde Brusselse editie biedt u de tekst die van toepassing is voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een versie waarin alle opeenvolgende federale en regionale wijzigingen opgenomen zijn.

Overzichtstabel van de recentst gewijzigde artikelen

Deze tabel geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen sinds de publicatie van onze papieren uitgave in 2015.

Onze online versie bevat deze wijzgingen reeds.

Ord./Wet Belgisch Staatsblad gewijzigde art. inwerkingtreding titel

08/06/2023

03/07/2023 28, 29, 30, 42 en 44

01/08/2023 voor art. 3, 5 en 6 van ord. 

01/12/2024 voor art. 2, 4 en 7 van ord.  

wijziging van verschillende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet
15/12/22 6/02/23 14bis; 18; 20 16/02/23 wijziging van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft de verhindering of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen
6/07/22 25/08/22 12; 16; 19; 19/1; 72 01/12/24 (bij de volledige
vernieuwing van de gemeenteradenna de gemeenteraadsverkiezingen
van 2024) behalve artikel 6 : 04/09/22
wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur
23/06/22 7/07/22 234 17/07/22 wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe
Gemeentewet
29/10/20 5/11/20 85; 87; 100bis; 120; 120bis 15/11/20 houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen
17/7/2020 30/7/2020 2; 8; 10-14bis; 17; 18; 21; 22; 26bis; 27; 31; 32; 51; 53; 66; 68-73; 79; 80; 82; 83; 84; 87ter; 89; 91; 92; 96bis; 98; 100; 104; 109; 112; 114; 118; 119; 120; 123; 124; 131; 133; 134bis; 136; 137bis; 138; 138bis; 143; 149; 150-152; 156; 159; 231-236; 239-245; 247; 252; 253; 255; 256; 270; 274-276; 280bis; 281-286; 312; 313; 322; 328; 329; 329bis; 348  9/8/2020 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
28/5/220 3/6/2020 109  15/5/2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19
7/5/2020 15/5/2020 234  25/5/2020 tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet
6/4/2020 15/4/2020 109 16/3/2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
12/7/2018 24/7/2018 72  3/8/2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
5/7/2018 12/7/2018 hoofdstuk V van Titel VI van de Nieuwe Gemeentewet met
uitzondering van artikel 263decies
1/9/2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten
12/7/2018 24/7/2018 72 3/8/2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
18/6/2018 2/7/2018 125, 127 en 132 31/3/2019  houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
14/6/2018 25/6/2018 234 par3 25/6/2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
1/3/2018 12/3/2018 15, 16 en 18bis 22/3/2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen
25/1/2018 21/2/2018 5, 12, 19, en 26bis, par. 1 01/04/2018 behalve art. 3 tot 5

01/12/2018: art. 3 tot 5
betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
27/7/2017 31/8/2017 234, 234bis, 236 30/6/2017 tot wijz. van de NGW teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheids-opdrachten te verduidelijken

13/5/2017
 
16/6/2017; 21/6/2017
 
134septies 26/6/2017 tot invoeging van art. 134septies in de NGW, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden
20/7/2016 15/9/2016 12, par. 1 bis 15/9/2016 teneinde de regeling die van toepassing is op de burgemeesters en de schepenen ook toe te passen op de gemeenteraadsleden wat het bedrag van de bezoldigingen betreft
23/6/2016 8/7/2016 112, al. 6 1/9/2016 tot wijz. van de ord. van 14/5/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van art. 112 van de NGW
14/4/2016 25/4/2016 55 tot 68, 138, 138bis 25/4/2016 tot wijz. van de NGW om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen
14/4/2016 25/4/2016 145, par. 2 25/4/2016 tot wijz. van de NGW teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen
24/3/2016 1/4/2016 149, 2° 10/4/2016 tot wijz. van de NGW wat de benoeming van het onderwijzend personeel betreft
24/3/2016 1/4/2016 11 1/4/2016 tot wijz. van art. 11 van de NGW om de mogelijkheden van verlof wegens verhindering van een gemeenteraadslid uit te breiden

Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24.06.1988

BS 03.09.1988, err. BS 08.06.1990