U bent mandataris, ambtenaar, betrokken bij het gemeenteleven of gewoonweg geïnteresseerd in gemeentelijke aangelegenheden. Maar kent u de organisatie en het werkingskader voldoende?

Onze gecoördineerde Brusselse editie biedt u de tekst die van toepassing is voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een versie waarin alle opeenvolgende federale en regionale wijzigingen opgenomen zijn.

Overzichtstabel van de recentst gewijzigde artikelen

Deze tabel geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen sinds de publicatie van onze papieren uitgave in 2015.

Onze online versie bevat deze wijzgingen reeds.

Ord./WetBelgisch Staatsbladgewijzigde art.inwerkingtredingtitel
28/03/202405/04/202423405/04/2024tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet
22/02/202427/02/202421bis, 82, 83, 84quater, 107bis bij de volledige
vernieuwing van de gemeenteraden na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2024
Betreffende het lokaal bestuur
22//02/202426/02/202421, 84, 87, 87bis, 89bis, 100, 117, 250, 317/1, 317/2, 317/307/03/24 behalve artikelen 5,1° en 6 van ord. die in werking treedt op 26/04/24 Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
08/06/202303/07/202328, 29, 30, 42 en 44

01/08/23 voor art. 3, 5 en 6 van ord. 

01/12/24 voor art. 2, 4 en 7 van ord.  

Tot wijziging van verschillende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet
15/12/226/02/2314bis; 18; 2016/02/23Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft de verhindering of afwezigheid van de lokale uitvoerende mandatarissen
6/07/2225/08/2212; 16; 19; 19/1; 72

bij de volledige
vernieuwing van de gemeenteraden na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2024

behalve artikel 6 : 04/09/22

Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur
23/06/227/07/2223417/07/22Tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe
Gemeentewet
29/10/205/11/2085; 87; 100bis; 120; 120bis15/11/20houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen
17/7/202030/7/20202; 8; 10-14bis; 17; 18; 21; 22; 26bis; 27; 31; 32; 51; 53; 66; 68-73; 79; 80; 82; 83; 84; 87ter; 89; 91; 92; 96bis; 98; 100; 104; 109; 112; 114; 118; 119; 120; 123; 124; 131; 133; 134bis; 136; 137bis; 138; 138bis; 143; 149; 150-152; 156; 159; 231-236; 239-245; 247; 252; 253; 255; 256; 270; 274-276; 280bis; 281-286; 312; 313; 322; 328; 329; 329bis; 348 9/8/2020Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
28/5/2203/6/2020109 15/5/2020Betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19
7/5/202015/5/2020234 25/5/2020Tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet
6/4/202015/4/202010916/3/2020Betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
12/7/201824/7/201872 3/8/2018Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
5/7/201812/7/2018hoofdstuk V van Titel VI van de Nieuwe Gemeentewet met
uitzondering van artikel 263decies
1/9/2018betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten
12/7/201824/7/2018723/8/2018Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
18/6/20182/7/2018125, 127 en 13231/3/2019 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
14/6/201825/6/2018234 par325/6/2018Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
1/3/201812/3/201815, 16 en 18bis22/3/2018Tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen
25/1/201821/2/20185, 12, 19, en 26bis, par. 101/04/2018 behalve art. 3 tot 5

01/12/2018: art. 3 tot 5
betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
27/7/201731/8/2017234, 234bis, 23630/6/2017Tot wijziging van de NGW teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheids-opdrachten te verduidelijken

13/5/2017
 
16/6/2017; 21/6/2017
 
134septies26/6/2017tot invoeging van art. 134septies in de NGW, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden
20/7/201615/9/201612, par. 1 bis15/9/2016teneinde de regeling die van toepassing is op de burgemeesters en de schepenen ook toe te passen op de gemeenteraadsleden wat het bedrag van de bezoldigingen betreft
23/6/20168/7/2016112, al. 61/9/2016Tot wijziging van de ord. van 14/5/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van art. 112 van de NGW
14/4/201625/4/201655 tot 68, 138, 138bis25/4/2016Tot wijziging van de NGW om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen
14/4/201625/4/2016145, par. 225/4/2016Tot wijziging van de NGW teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen
24/3/20161/4/2016149, 2°10/4/2016Tot wijziging van de NGW wat de benoeming van het onderwijzend personeel betreft
24/3/20161/4/2016111/4/2016Tot wijziging van art. 11 van de NGW om de mogelijkheden van verlof wegens verhindering van een gemeenteraadslid uit te breiden

Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24.06.1988

BS 03.09.1988, err. BS 08.06.1990