banner publication

Publicaties

5 resultaten op 17

Federaal memorandum 2024

De drie verenigingen van Belgische steden en gemeenten (Brulocalis, UVCW en VVSG) hebben hun gezamenlijke eisen aan de federale regering voor 2024 samengebracht.
Publicatiedatum : 15 november 2023 Memoranda en beleidsadviezen

Brulocalis wil meer geld voor buitenschoolse kinderopvang in Franstalig België en wil daarbij dat de gemeentelijke autonomie nageleefd wordt

Tijdens de vergadering van de overkoepelende commissie op 27 juni heeft het kabinet van minister LINARD, minister van Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten in de Franse Gemeenschapsregering, een voorontwerp van decreet over buitenschoolse en vakantieopvang voorgesteld. Het kabinet liet ons weten dat het om een nog niet afgerond werkdocument ging. Brulocalis heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een advies uit te brengen en de aandacht van de minister te vestigen op een aantal zaken die de lokale besturen dreigen aan te tasten.
Publicatiedatum : 27 september 2023 Memoranda en beleidsadviezen
Materie(s) :
Burgerzaken