Brulocalis en de Conferentie van burgemeesters leggen hun eisen voor aan de politieke besluitvormers: zij eisen meer overleg en de vrijwaring van de gemeentelijke autonomie voor de Brusselse lokale besturen

Met de gewestverkiezingen van 9 juni 2024 in aantocht, werpt dit document een licht op de belangrijkste thema's en verzuchtingen van de Brusselse gemeenten. Zij pleiten voor een sterkere governance, in het bijzonder meer en beter overleg, en voor de vrijwaring van de gemeentelijke autonomie.