Naar het voorbeeld van de recente publicatie “De taken van de gemeente” is de tegenhanger “De taken van het OCMW” door de Federatie van Brusselse OCMW's online gepubliceerd op onze website.

De gids werd uitgedeeld op de opleiding voor verkozenen op 15 september (zie verder). In 20 bladzijden worden de fundamentele basisprincipes van de organieke wet van het OCMW van 8 juli 1976 toegelicht: de werking van het OCMW en zijn organen, zijn dienstverlening, taken en de verschillende maatschappelijke steunmaatregelen.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan