Hier vindt u informatie over gezondheid en sociale zekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

Is gezondheid een recht ?

Op woensdag 30 november heeft de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis een webinar georganiseerd over een meer dan ooit actueel onderwerp: is gezondheid een recht? Een eenvoudige maar tegelijk complexe vraag tegen een bijzonder moeilijke achtergrond voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Modellen

Publicaties

Memoranda en beleidsadviezen

Gewestelijk memorandum 2013

"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.
Memoranda en beleidsadviezen

Federaal memorandum 2010 bijgewerkt in 2011

Federale verkiezingen 2010 : voornaamste voorstellen van de verenigingen van steden en gemeenten aan de nieuwe regering. Dit memorandum werd in december 2011 bijgewerkt volgen op de vorming van de regering.
Analyses

De validering van competenties en het OCMW

De validering van competenties belangt het OCMW-publiek aan. Het verkrijgen van een erkende competentietitel kan helpen om de positie van een rechthebbende op de arbeidsmarkt of voor een vorming te versterken.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Prijs Armoede Uitsluiten 2022

De vzw Welzijnszorg organiseert jaarlijks de « Prijs Armoede Uitsluiten » om organisaties te onde

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Contact

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's