Hier vindt u informatie over gezondheid en sociale zekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis hierrond aanmaakt, staat hier. Met daarbij ook gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

CPAS

Is gezondheid een recht ?

Op woensdag 30 november heeft de Federatie van Brusselse OCMW's-Brulocalis een webinar georganiseerd over een meer dan ooit actueel onderwerp: is gezondheid een recht? Een eenvoudige maar tegelijk complexe vraag tegen een bijzonder moeilijke achtergrond voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Modellen

Publicaties

Analyses

De validering van competenties en het OCMW

De validering van competenties belangt het OCMW-publiek aan. Het verkrijgen van een erkende competentietitel kan helpen om de positie van een rechthebbende op de arbeidsmarkt of voor een vorming te versterken.
Analyses

Dossier gezondheid en welzijn

In januari 2020 publiceerde de Federatie van Brusselse OCMW's haar onderzoek naar de harmonisering van de praktijken en beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de negentien OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding daarvan zal deze dossier vooral inzoomen op gezondheidskwesties vanuit sociaal oogpunt.
Analyses

De Federatie van Brusselse OCMW's wil de toegang tot de gezondheidszorg vereenvoudigen en versterken voor wie beroep doet op het OCMW

De Federatie van Brusselse OCMW's stelt de resultaten voor van een onderzoek “Harmonisering van de praktijken en beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” over de toegang tot de gezondheidszorg voor wie beroep doet op het OCMW. Dit onderzoek wilde de bestaande drempels in kaart brengen en manieren vinden om deze te verlagen. Voor 2020 verbinden de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe om hun praktijken en hun beleidsmaatregelen voor toegang tot gezondheidszorg te harmoniseren en te versterken. Ze stelden hiervoor 4 werkrichtlijnen op: samenwerking met de actoren uit de gezondheidszorg, automatisering van de toegang tot de gezondheidszorg, tot de gezondheidskaart en tot medicijnen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

AMIF - Opvang (federaal luik)

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een projectoproep inzake opvang in het kader van het Nationaal

Einddatum aanvraag

Zorgen warmer maken : Prijs 2023

Het Fonds Gert Noël lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te bekronen die de zorgen warm

Einddatum aanvraag

Contact

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's