In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 

2024

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December

 

Projectoproepen (afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

December

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
31

Welzijn-, gezondheids- en gezinsorganisaties

VGC

13

Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels

Fonds

   

November

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
  

 

   

Oktober

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
01

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

EU

ERASMUS+

EU

   

September

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
13

Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels

Fonds

   

Augustus

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
  

 

   

Juli

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
  

 

   

Juni

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
30

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
Aanwerving RH verkeersveiligheid

BHG

14

Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels

Fonds

   

Mei

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

17

EFRO-BHG
Energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur

EU

07

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS
Solidariteitsprojecten

EU

03

Culturele samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

VG

   

April

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
30

Koning Boudewijnstichting
Auditieve handicap & Inclusie

Fonds

LIFE
European Green Leaf Award 2026

EU

24

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen

EU

22

EFRO-BHG

EU

18

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Netwerken tussen steden

EU

15

Vlaamse Gebarentaal : projectoproep 2024

VG

01

Label VIP2024-sportclub

VG

   

Maart

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

26

Fonds VINCI
Toegang tot de arbeidsmarkt

Fonds

25

Fonds Elisabeth en Amélie
Sanitaire voorzieningen op school in de landen van het Zuiden

Fonds

Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
Kunst en geschiedenis in onze musea

Fonds

Ethias Impact Fund
Ethias Youth Solidarity Awards

Fonds

22

Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2024-2025)

BHG

21

INTERREG NOORDWEST-EUROPA
4de projectoproep

EU

20

URBACT IV
Innovatie-overdrachtsnetwerken

EU

18

Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2024

BHG

NET ZERO CITIES 
Pilootsteden (3de oproep)

EU

17

vzw Welzijnszorg
Prijs Armoede Uitsluiten 2024

Fonds

Prijs Bruocsella

Fonds

15

Week van de Mobiliteit 2024

BHG

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
Autoluwe wijken : Lokaal Mobiliteitscontract 
(LMC 2023-2028)

BHG

Living Labs : Brussel op vakantie

BHG

Cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen)

BHG

14

Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels

Fonds

vzw SOCIALware
Implementatie van een CRM-systeem

Fonds

10

Lokale verkeersveiligheidsinitiatieven (All For Zero)

FED

Vooruit met de wijk

BHG

Een Jong en Levendig Gewest

BHG

07

ERASMUS+
Europese jongeren samen (KA3)

EU

06

ERASMUS+
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken (KA2)

EU

05

ERASMUS+

EU

01

Verbinding (2024-2025)

VGC

   

Februari

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
29

Gelijke kansen : projectoproep ‘vernieuwende projecten’ 2024

BHG

Bruxelles plante, Brussel plant

BHG

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Gendergelijkheid bevorderen

EU

Fonds Emilie Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval

Fonds

vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (2024/A)

Fonds

26

Enabel
SoliDare Hub

FED

25

Playcation

VGC

22

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kansarme kinderen

Fonds

HORIZON EUROPA
Hulp bij de ontwikkeling van projecten voor circulaire steden en regio's

EU

20

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

EU

ERASMUS+

EU

08

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

EU

05

Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnès
Buitenschoolse educatieve activiteiten

Fonds

04

Vooruit met de wijk
- verlenging deadline tot 10 maart -

BHG
01

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2024

Uitrustingen & Infrastructuren

Sensibilisering voor duurzame mobiliteit : duurzame mobiliteitsprojecten

Investeringen in verkeersveiligheid

BHG

   

Januari

Terug naar de bovenkant van de pagina
31

Stichting Koningin Paola
Inclusie en vorming van kansarme jongeren

Fonds

Buitenspeeldag

VGC

Verkeersveiligheid (verkeersopvoeding en sensibilisering)

BHG

25

Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand

Fonds

23

CREATIEF EUROPA
Samenwerkingsprojecten

EU

22

RENOLAB.B
(voor evaluatie dd. 22 februari 2024)

BHG

Culturele samenwerking met Quebec (2024-2026)

VG

15

Label VIP2024-school

VG

Housing First (nieuwe trajecten)

FED

Fonds Van Mossevelde, Mevrouw Mignolet, Evita en Rani Trigalet en Fonds voor Dierenwelzijn
Dierenwelzijn (sensibilisering van de jeugd)

Fonds

12

Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte

BHG

10

Kinderopvang : ruimere openingsmomenten

VG

08

Fonds Leflowouwou
Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren

Fonds

07

vzw Prométhéa
Akcess-Prijs 2024

Fonds

04

Fonds Leflowouwou
Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren

Fonds