In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de projectoproepen die gelanceerd zijn door verschillende instanties. Ze zijn gerangschikt op basis van de afsluitingsdata en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

 

2024

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December

 

Projectoproepen (afsluitingsdatum)

Subsidiërende overheid

December

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

31

Welzijn-, gezondheids- en gezinsorganisaties

VGC

01

Jeugdinfrastructuur (energiescans en energiecoachings)

VG
   

November

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

28

Fonds Suzanne en Louise MATELART
Openbare ruimte (inrichting of renovatie)

Fonds

27

Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels
Surrealistische erfgoed in België

Fonds

   

Oktober

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

16

Prins Filipfonds
Uitwisseling scholen – opleidingen duaal leren

Fonds

14

NET ZERO CITIES
De transformatie van steden mogelijk maken

EU

EUROPEAN URBAN INITIATIVE 
Innovatieve acties (3de oproep)

EU

01

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

EU

ERASMUS+

EU

Fonds Emilie Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval

Fonds

Jeugdinfrastructuur (quick wins)

VG

   

September

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
30

Overgang naar de huisvestingsmarkt voor instellingsverlaters

Fonds

29

Matexi NV
Matexi Award

Fonds

26

Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
Kunstwerken (Belgische kunstenaars)

Fonds

Fonds René et Karin Jonckheere
Kunstwerken (Europese dimensie)

Fonds

Fonds Gert Noël 
Zorgen warmer maken

Fonds 

19

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Stedenbanden

EU

LIFE

EU

17

LIFE

EU

16

Brussels Airport Fund
Sociale en duurzame projecten

Fonds

09

RENOLAB.ID (Kandidatuur)

BHG

06

Lokale Geluidsplannen

BHG

05

Koning Boudewijnstichting
Shaping the future

Fonds

04

Impact Together Fund (BNP Paribas Fortis)
Energie-efficiëntie

Fonds

DWW Fonds
Kansarmoede en gelijke kansen

Fonds

02

Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand

Fonds

   

Augustus

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
22Fonds Baillet Latour 
Roerend cultureel erfgoed 

Fonds

18

Toegankelijkheid van Good Food
(kandidatuurdossier)

BHG

   

Juli

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

29

Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS) 

BHG

26

FEDER

EU

25

Programma voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden 
bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB 2025-2027)

BHG

15

Preventie Schoolverzuim (PVS) 2024-2027

BHG

Innovatieve partnerprojecten voor culturele en niet-culturele sectoren

VG

01

Koning Boudewijnstichting
Opleiding van blindgeleide- en assistentiehonden

Fonds

Koning Boudewijnstichting
Visuele handicap & Inclusie

Fonds

   

Juni

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
30

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
Aanwerving RH verkeersveiligheid

BHG

Fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector)

BHG

Women in business

BHG

28

Fonds Creative Bruxsels
Vernieuwende en creatieve projecten

Fonds

Incentives digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning 2024-2025

VG

27

vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren

Fonds

Fonds Rita Ghesquiere 
Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen

Fonds

25

ING Fonds
Een meer circulaire Economie

Fonds

20

BNP Paribas Fortis Foundation
Integratie en ontwikkeling van kinderen en jongen die in armoede leven

Fonds

Fonds Houillogne-Hanne
De waarde van kunst en cultuur voor zorg en gezondheid

Fonds

Toegankelijkheid van Good Food
(intentienota)

BHG

18

HORIZON EUROPA 
Prijs voor de Europese innovatiehoofdstad 2024

EU

17

Fonds Ernest Solvay
STEM-onderwijs, wetenschappelijke vooruitgang en duurzame ontwikkeling

Fonds

15

Menstruatiewelzijn

VG

14

InnoVET-projecten

VG

13

Circular Innovation – Re-use & Recycle

BHG

10

Kunsternaars in de Klas (2024-2025)

VGC

07

INTERREG EUROPE
3de projectoproep

EU

06

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Europees gedenken

EU

03

Fonds Aurore Ruyffelaere 
Herinneringseducatie

Fonds

   

Mei

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

31

Europese week van de lokale democratie (Editie 2024)

BHG

Zomerscholen

VG

30

RENOLAB.ID (Blijk van belangstelling)

BHG

27

Creativity Pioneers Fund
Creativiteit voor sociale verandering

Fonds

25

Inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en buitenlandse personen

GGC

24

Label « Diervriendelijke gemeente »

BHG

23

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens 
Kansarme kinderen 

Fonds

22

Prins Filipfonds
Leren van elkaar

Fonds

21

Week van de Fair Trade

FED

Fonds Jacques Bollens
Restauratie en conservatie van kunstwerken en historische documenten

Fonds

17

EFRO-BHG
Energierenovatie van regionale en lokale overheidsinfrastructuur

EU

15

FinEst Centre for Smart Cities
Smart City Challenge

Fonds

07

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS
Solidariteitsprojecten

EU

03

Culturele samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap

VG

   

April

Terug naar de bovenkant van de pagina
   
30

Koning Boudewijnstichting
Auditieve handicap & Inclusie

Fonds

LIFE
European Green Leaf Award 2026

EU

EUROPEAN URBAN INITIATIVE
Intercollegiale evaluaties

EU

Preventieprojecten voetbalveiligheid 

FED

25

Fonds Lydia Chagoll 
Voor een glimlach van een kind

Fonds

Delen van NPA’s 2024-2025
(volledig subsidieaanvraagdossier)

GGC & FGC

24

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen

EU

23

Kinderarmoedebestrijding (Nationale Loterij)

FED

22

EFRO-BHG

EU

Stichting Anna Lindh International
ALF – in MOTION : 6de editie

Fonds

19

Duurzame stadslandbouw

BHG

18

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Netwerken tussen steden

EU

17

vzw Welzijnszorg
Armoedebestrijding

Fonds

15

Vlaamse Gebarentaal : projectoproep 2024

VG

04

ISF 2021-2027
Bescherming van openbare ruimten en gebedshuizen

EU

01

Label VIP2024-sportclub

VG

Delen van NPA’s 2024-2025
(voorafgaande kandidaatstellingsdossier)

GGC & FGC

   

Maart

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

26

Fonds VINCI
Toegang tot de arbeidsmarkt

Fonds

25

Fonds Elisabeth en Amélie
Sanitaire voorzieningen op school in de landen van het Zuiden

Fonds

Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
Kunst en geschiedenis in onze musea

Fonds

Ethias Impact Fund
Ethias Youth Solidarity Awards

Fonds

23

Kinderopvang

VG

22

Professionele inschakeling van jonge stagiairs uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen (schooljaar 2024-2025)

BHG

Bevordering van het gebruik van de waterwegen

BHG

21

INTERREG NOORDWEST-EUROPA
4de projectoproep

EU

20

URBACT IV
Innovatie-overdrachtsnetwerken

EU

18

Duurzame en inclusieve economische ontwikkeling : projectoproep ZUID 2024

BHG

NET ZERO CITIES 
Pilootsteden (3de oproep)

EU

17

vzw Welzijnszorg
Prijs Armoede Uitsluiten 2024

Fonds

Prijs Bruocsella

Fonds

15

Week van de Mobiliteit 2024

BHG

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties
Autoluwe wijken : Lokaal Mobiliteitscontract 
(LMC 2023-2028)

BHG

Living Labs : Brussel op vakantie

BHG

Cellen die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld (EVA-cellen)

BHG

14

Fonds Bikes in Brussels
Bikes in Brussels

Fonds

vzw SOCIALware
Implementatie van een CRM-systeem

Fonds

10

Lokale verkeersveiligheidsinitiatieven (All For Zero)

FED

Vooruit met de wijk

BHG

Een Jong en Levendig Gewest

BHG

07

ERASMUS+
Europese jongeren samen (KA3)

EU

06

ERASMUS+
Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken (KA2)

EU

05

ERASMUS+

EU

03

Stichting Anna Lindh International
Knowledge for Action : 2de editie

Fonds

01

Verbinding (2024-2025)

VGC

   

Februari

Terug naar de bovenkant van de pagina
   

29

Gelijke kansen : projectoproep ‘vernieuwende projecten’ 2024

BHG

Bruxelles plante, Brussel plant

BHG

BURGERS, GELIJKHEID, RECHTEN EN WAARDEN
Gendergelijkheid bevorderen

EU

Fonds Emilie Leus
Slachtoffers van een verkeersongeval

Fonds

vzw DigitalForYouth.be
Digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (2024/A)

Fonds

26

Enabel
SoliDare Hub

FED

25

Playcation

VGC

22

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens
Kansarme kinderen

Fonds

HORIZON EUROPA
Hulp bij de ontwikkeling van projecten voor circulaire steden en regio's

EU

20

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS

EU

ERASMUS+

EU

15

Immaterieel erfgoed leeft

VGC

08

EUROPEES SOLIDARITEITSKORPS
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

EU

05

Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnès
Buitenschoolse educatieve activiteiten

Fonds

04

Vooruit met de wijk
- verlenging deadline tot 10 maart -

BHG
01

Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2024

Uitrustingen & Infrastructuren

Sensibilisering voor duurzame mobiliteit : duurzame mobiliteitsprojecten

Investeringen in verkeersveiligheid

BHG

   

Januari

Terug naar de bovenkant van de pagina
31

Stichting Koningin Paola
Inclusie en vorming van kansarme jongeren

Fonds

Buitenspeeldag

VGC

Verkeersveiligheid (verkeersopvoeding en sensibilisering)

BHG

25

Fonds Celina Ramos
Mensen met een maatschappelijke achterstand

Fonds

23

CREATIEF EUROPA
Samenwerkingsprojecten

EU

22

RENOLAB.B
(voor evaluatie dd. 22 februari 2024)

BHG

Culturele samenwerking met Quebec (2024-2026)

VG

15

Label VIP2024-school

VG

Housing First (nieuwe trajecten)

FED

Fonds Van Mossevelde, Mevrouw Mignolet, Evita en Rani Trigalet en Fonds voor Dierenwelzijn
Dierenwelzijn (sensibilisering van de jeugd)

Fonds

12

Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte

BHG

10

Kinderopvang : ruimere openingsmomenten

VG

08

Fonds Leflowouwou
Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren

Fonds

07

vzw Prométhéa
Akcess-Prijs 2024

Fonds

05

Stichting Anna Lindh International
ALF Hands-on (opleiders)

Fonds

04

Fonds Leflowouwou
Bevordering jongerenwelzijn dankzij interventies met dieren

Fonds