Planning, territoriale ontwikkeling en stedelijke herwaardering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond het onderwerp, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

De regularisatie van de bestemmingswijzigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - De evolutie van de wetgeving

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, heeft de wetgever het systeem van regularisaties, bepaald in artikel 330, §3, BWRO, hervormd.

[Covid-19] Stedenbouw: elektronische indiening van de aanvragen voor vergunningen en attesten / Brusselse volmachten

Vergunningsaanvragen


Sinds 2 april 2020 kunnen mensen hun aanvraag voor vergunningen en attesten voortaan ook elektronisch indienen.

Ze vinden het aanvraagformulier op de website van IRISbox. Dat formulier moet online worden ingevuld.  

Alle documenten die op basis van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het dossier moeten zitten, moeten worden bijgevoegd. Verzending in meerdere exemplaren is niet van toepassing bij elektronische indiening.

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Publicaties

Analyses

Geschiedenis van de stadsplanning in Brussel

Onlangs publiceerde BSE het boek ‘Brussel, geplande geschiedenis', een encyclopedische studie over de geschiedenis van de Brusselse planning. Twee mooie gelegenheden, vonden wij, om nog eens terug te komen op de hoogtepunten van die geschiedenis die het Brusselse landschap zoals wij het vandaag kennen, gestructureerd hebben.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Access City Award (2024)

De Europese commissie lanceert de editie 2024 van de prijs « Access City Award » (ACA 2024).

Einddatum aanvraag

Verstrijkt binnenkort

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155