Planning, territoriale ontwikkeling en stedelijke herwaardering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuws, verslagen, analyses, modellen, fiches... al wat Brulocalis aanmaakt rond het onderwerp, staat hier. Met daarbij ook de gerelateerde subsidies en wetgeving.

Nieuws

Brulocalis

Brulocalis, ondertekenaar van de Green Deal Inclusive Carsharing

Tijdens het event Shared Mobility Rocks op 6 februari heeft Brulocalis, in gezelschap van de gewestelijke ministers bevoegd voor Leefmilieu en Mobiliteit, hun respectievelijke administraties, verschillende schepenen van de Brusselse gemeenten en heel wat verenigingen en bedrijven die in België actief zijn op mobiliteitsvlak, de Green Deal Inclusive Carsharing ondertekend.

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Publicaties

Analyses

Geschiedenis van de stadsplanning in Brussel

Onlangs publiceerde BSE het boek ‘Brussel, geplande geschiedenis', een encyclopedische studie over de geschiedenis van de Brusselse planning. Twee mooie gelegenheden, vonden wij, om nog eens terug te komen op de hoogtepunten van die geschiedenis die het Brusselse landschap zoals wij het vandaag kennen, gestructureerd hebben.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

Praktische fiches

Inforum

Legal and administrative information for local authorities

Contact

Sacha Lefevre
Sacha Lefevre

Verantwoordelijke Studiedienst

tel:+3222385155