De Federatie van Brusselse OCMW’s organiseerde in mei 2022 een colloquium rond de psychosociale begeleiding van Brusselse OCMW-gebruikers die het moeilijk hebben met de digitalisering. De problematiek van de digitale kwetsbaarheid kwam er toen uitgebreid aan bod.

In dit dossier plaatsen we de kwestie in haar context aan de hand van een onderzoek van het Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société (CIRTES).

Vervolgens bespreekt de vzw Lire et Ecrire het probleem in twee artikels, enerzijds vanuit de invalshoek van een studie over een beperkt gealfabetiseerde bevolkingsgroep en anderzijds door de wettelijke context te schetsen en mogelijke oplossingen en aanbevelingen aan te reiken.

Documents