-
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Van 9u15 tot 16u30

Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de fietsers van toepassing zijn. Een greep uit de inhoud van deze cursus: welke fietsinfrastructuren en voetgangersinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de fietsers en de voetgangers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers en voetgangers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.

Opleiding van 1 dag (6 uur les) in het Frans. Je kan je vragen stellen in het Nederlands. De opleiding vindt plaats op 26 september 2024 van 9u15 tot 16u30. 

Locatie: Amazonehuis, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel. 


Gedetailleerd programma

 • Inleiding 
 • Basisbegrippen 
 • Het voertuig 
 • Technische eisen 
 • De fietser en voetganger als weggebruikers 
 • De openbare weg 
 • Gebruik van de openbare weg 
 • Fietsers in groep 
 • Groepen voetgangers 
 • Verkeerslichten 
 • Verkeersborden 
 • Wegmarkeringen 
 • De bevoegde personen 
 • Voorrangregels 
 • Manoeuvres en rijbewegingen 
 • De lichten 
 • Ongevallen 

Lesgever 

De opleiding wordt gegeven door Erik Caelen  

Tussen 1991 en 2001 stond Erik Caelen aan het hoofd van de Technische Dienst Wegverkeer van de gemeentepolitie Vorst. Hij stond als diensthoofd onder meer in voor het plaatsen van verticale en horizontale signalisatie in de gemeente Vorst, voor het opstellen van aanvullende reglementen en voor het opleiden van politieagenten in de verkeerswetgeving. 

Van 2001 tot 2015 was hij hoofd van de cel Mobiliteit van de Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nu Brulocalis). Na een korte omzwerving langs ministeriële kabinetten, waar hij adviseur verkeersveiligheid was, was Erik Caelen van 2015 tot 2021 secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer. Zijn rol bestond voornamelijk uit het verstrekken van adviezen over de aanvullende reglementen van de Brusselse gemeenten en over de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij leidde ook de werkzaamheden van de hervorming van de Brusselse code van de wegbeheerder (voorwaarden voor het plaatsen van signalisatie) en federaal leidde hij de hervorming van de wegcode. 

Eind 2020 richtte hij het bedrijfje Cage op. Dat geeft advies over verkeersreglementen, in het bijzonder aan Brussel Mobiliteit, en opleidingen over de verkeersreglementering aan Brusselse CEMA's, de MIVB, De Lijn en TEC-medewerkers en politieagenten. Ten slotte geeft hij als eigen uitgever handleidingen uit over de verkeersreglementering. 


Doelgroep en inschrijvingen 

De opleiding is bedoeld voor medewerkers van Brusselse overheidsinstellingen (lokale besturen, politie, het Gewest, erkende verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.) die een rol spelen op het vlak van mobiliteit en/of verkeersveiligheid.   

Het aantal deelnemers is beperkt en wordt bepaald op basis van de inschrijvingsdata. 

De lunch (broodjes), de cursus en het lesmateriaal (een geïllustreerde handleiding) zijn volledig gratis. 

Verplaatsings- en/of parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer. 

Meer informatie

Philippe Moreau : 02 238 51 65 – philippe.moreau@brulocalis.brussels
Sophie van den Berghe : 02 238 51 76 - sophie.vandenberghe@brulocalis.brussels

 

Inschrijving