In de vorige vier nummers van onze Nieuwsbrief hadden we het in een eerste artikel over het verschil tussen de algemene bestuurlijke politie en de bijzondere bestuurlijke politie, in een tweede over de samenloop, cumul en onafhankelijkheid van polities, in een derde over de verschillende soorten handelingen en de bevoegde partijen en in een vierde over de verschillende soorten handelingen van de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

We sluiten dit dossier af met de verschillende beginselen van behoorlijk bestuur waarmee rekening moet worden gehouden bij de opstelling van handelingen van bestuurlijke politie.


 

Bekijk het volledige dossier "Bestuurlijke politie":