In de vorige drie nummers publiceerde Brulocalis eerst een artikel over het verschil tussen de algemene bestuurlijke politie en de bijzondere bestuurlijke politie, daarna over de samenloop, cumul en onafhankelijkheid van polities en tot slot over de verschillende soorten handelingen en de bevoegde partijen.

In deze artikels bespraken we de handelingen die de gemeenteraad kan goedkeuren en bepaalde handelingen van de burgemeester inzake algemene bestuurlijke politie. In dit nummer gaan we dieper in op de handelingen van bijzondere bestuurlijke politie die de burgemeester kan stellen en de handelingen die het college van burgemeester en schepenen kan goedkeuren.   Bekijk het volledige dossier "Bestuurlijke politie": Bestuurlijke politie: kant-en-klaardossier (1/5) Bestuurlijke politie: een

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan