Deze ordonnantie regelt het gewoon administratief toezicht op meergemeentelijke politiezones.

Inforum n° 172009