Deze ordonnantie voorziet in de mogelijkheid tot sluiting van instellingen voor kinderopvang die niet beschouwd kunnen worden als een instelling die wegens zijn organisatie uitsluitend tot de Vlaamse of de Franse Gemeenschap behoort en die zonder vergunning werkt.

In het kort Deze ordonnantie voorziet in de mogelijkheid tot sluiting van instellingen voor kinderopvang die niet beschouwd kunnen worden als een instelling die wegens zijn organisatie uitsluitend tot de Vlaamse of de Franse Gemeenschap behoort en die zonder vergunning werkt.   Wettelijke basis   Ordonnantie van 23 maart 2017 van de Gemeen­ schappelijke Gemeenschaps­commissie houdende de organisatie van kinderopvang   Toelichting Tot voor kort gold enkel de regelgeving van de Vlaamse

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan