14-10-2022 - Model van aanvullend reglement bijgewerkt.

Artikel 3 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens bepaalt dat gemeenten de aanvullende reglementen vaststellen betreffende het wegverkeer op gemeentewegen, en in sommige gevallen op gewestwegen. Dit modelreglement kan gebruikt worden om alle bestaande maatregelen op het grondgebied van een gemeente of een deel van een gemeente in op te nemen. Het kan ook worden gebruikt als basis voor het

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan