Brulocalis organiseert verschillende opleidingen over verkeersregels.

Deze cursussen zijn speciaal bedoeld voor vertegenwoordigers van openbare instellingen in Brussel (lokale overheden, politie, het Gewest, erkende verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enzovoort) die een rol spelen in mobiliteit en/of verkeersveiligheid.

Gezien het beperkte aantal beschikbare plaatsen raden we u ten zeerste aan om u zo snel mogelijk in te schrijven!

Inhoud :

Wegcode

Image

Deze cursus overloopt het verkeersreglement (het Koninklijk Besluit van 1 december 1975) in al zijn aspecten en is ideaal om de verkeerskennis op te frissen.

  • Sessie 1 van 2: 24 mei 2024 
  • Sessie 2 van 2: 31 mei 2024 
Programma & Inschrijving 

De code van de wegbeheerder

Image

In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. 

Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).

  • Sessie 1 van 2 : 6 Juni 2024­ ­
  • Sessie 2 van 2 : 21 Juni 2024 
Programma & Inschrijving

Het verkeersreglement voor fietsers en voetgangers

Image

Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de fietsers van toepassing zijn. 

Een greep uit de inhoud van deze cursus: welke fietsinfrastructuren en voetgangersinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de fietsers en de voetgangers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers en voetgangers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.

  • 26 September 2024
Programma & Inschrijving

De parkeerreglementering

Image

Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. 

Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

  • 8 oktober 2024
Programma & Inschrijving

Meer info :

 

­ Bekijk alle opleidingen