De periode die aan verkiezingen voorafgaat, wordt geregeld door de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode. De mededelingen van plaatselijke overheden zijn dan gebonden aan bepaalde regels en er dient op gelet te worden dat ze neutraal zijn.

 Het doel van de ordonnantie is om enerzijds de kandidaten op gelijke voet te plaatsen en anderzijds te voorkomen dat een mandataris publieke middelen aanwendt voor persoonlijke doeleinden. Bekijk de fiche

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan