Met een conferentie op dinsdag 9 januari 2024 kwam er een einde aan de opleiding over de hulp aan eenoudergezinnen op lokaal niveau.

De conferentie was een samenwerking tussen de Federatie van Brusselse OCMW's en Brulocalis met de hulp van hun partners: Casa Legal en Alleenstaande Ouders.

De bijeenkomst toonde eens te meer aan dat de steun aan eenoudergezinnen een actueel thema is en een belangrijke bezorgdheid vormt voor de betrokken ministers, lokale besturen en werknemers, zoals in de eerste plaats bleek uit de toespraak van de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Huisvesting en Gelijke Kansen. 

Ze verwees daarbij vooral naar een veel gemaakte bemerking bij deze gezinnen: ze geraken moeilijk aan een woning en er is soms sprake van huiselijk geweld dat aan dit gezinspatroon voorafgaat. Ze benadrukte ook het belang van opleiding en informatie. Ouders, werknemers en politici moeten voldoende gewapend zijn. De huurtoeslag moet bv. hervormd worden en men moet de strijd aanbinden tegen de non take-up van rechten. Het kabinet Maron nam de gelegenheid te baat om nog eens te wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid van de lokale besturen als sociale spelers en hij benadrukte dat het belangrijk is om te volharden in de strijd tegen de non take-up van rechten.

Myriem Amrani, de voorzitster van het OCMW van Sint-Gillis, sprak vervolgens over de kwetsbare situatie van gezinnen en kinderen uit eenoudergezinnen. Ze wees op het probleem van genderonzichtbaarheid en overheidsbeleid dat nog steeds uitgaat van het traditionele gezinsmodel.

Men moet het referentiekader deconstrueren, lokale ambtenaren opleiden en structurele subsidies verkrijgen om vernieuwende en vooruitstrevende elementen te kunnen blijven invoeren. Een goed voorbeeld is het Kids Friendly label, https://kidsfriendly.brussels/ dat door equal.brussels in het leven is geroepen. Het helpt eenoudergezinnen en zet opvangvoorzieningen in de kijker voor gezinnen met kinderen. Het richt zich tot opvangorganisaties uit de non-profitsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het dient als officiële erkenning voor de organisatie op het vlak van kinderopvang en inclusiviteit.

We konden elkaar ontmoeten en networking aanmoedigen. Er werden ook initiatieven gegenereerd om de hulp aan eenoudergezinnen binnen de lokale besturen te verbeteren. De bijdragen van de partners, de besprekingen met de deelnemers en de vele ideeën resulteren nu in een nieuwe FAQ Ondersteuning eenoudergezinnen. Het is een handig hulpmiddel met alle informatie en goede ideeën van de cursus.

Bekijk de FAQ