Lijst van de "Geneesmiddelen D" die in ambulante zorg worden afgeleverd 

De lijst van de niet door het RIZIV terugbetaalbare geneesmiddelen die ten laste genomen worden door de Brusselse OCMW's, wordt opgesteld volgens dit algemeen kader uitgetekend door de Geneesmiddelencommissie.


    Ambulant afgeleverde geneesmiddelen
Kolom "Bf"


De kolom "Bf" preciseert of een attest vereist is van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor de terugbetaling van het geneesmiddel.

De legende:
  • A? : terugbetaald in categorie A mits attest
  • B? : terugbetaald in categorie B mits attest
  • BE : terugbetaald in categorie B mits attestation met beperkte hoeveelheid
  • BV: terugbetaald in categoriee B mits vermelding van de voorschrijver (TPA, ...)
  • J : contraceptie terugbetaald voor vrouwen jonger dan 21 jaar
  • S V : terugbetaald in categorie Cs mits vermelding van de voorschrijver (TPA, ...)
  • X ? : terugbetaald in categoriere Cx mits attest

Schuif met uw muis over de codes van de legende in de kolom om de betekenis te kennen.

 Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links