Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek

Bevolking

95.455 inwoners (NIS, 31.12.2017n

inwonersaantal in aanmerking genomen in het kader van de verkiezingen van 14.10.2018)

Oppervlakte

5,89 km²

Gemeentehuis

 

Adres : Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel
Tel. : 
02 412 37 42
Fax : 
02 412 37 02
Email :

College van Burgemeester en Schepenen


Catherine MOUREAUX, Burgemeester

Franstalig onderwijs - territoriale ontwikkeling - preventie - senioren - erediensten & vrijzinnigheid - slachtofferhulp

Françoise SCHEPMANS, Eerste Schepen

Franstalige cultuur - burgerlijke stand - toerisme - internationale betrekkingen
Abdellah ACHAOUI, Schepen
mobiliteit - groene ruimten & beplantingen - energie - leefmilieu - Agenda 21 - duurzame ontwikkeling - administratieve vereenvoudiging - sociale cohesie & interculturele dialoog - toezicht op de vzw BSU
Amet GJANAJ, Schepen

economie en werk - middenstand en handelszaken - stedenbouw - geschillen

Jef VAN DAMME, Schepen
openbare werken - gemeentelijke eigendommen - Nederlandstalig onderwijs
Olivier MAHY, Schepen

huisvesting - demografie - Franstalige kinderopvang

Houria OUBERRI, Schepen

sociale actie & gezondheid - personeel - toezicht op het OCMW - gelijke kansen en vrouwenrechten

Gloria GARCIA FERNANDEZ , Schepen

sociale cohesie en voorzitterschap van Move - jeugd - Nederlandstalige cultuur & kinderopvang - reinheid

Jamel AZAOUM, Schepen

sport - voorzitterschap van Molenbeek Sports - burgerparticipatie

Georges VAN LEECKWYCK, Schepen

begroting & financiën - economaat - informatica

Gemeentesecretaris

Jacques DE WINNE

Gemeenteontvanger

Els MAUCLET


Gemeenteraad

Voorzitter van de Gemeenteraad:


Catherine MOUREAUX

 • Jamal Ikazban
 • Hind Addi
 • Leila Agic
 • Yassine Akki
 • Mohamed Amine Akrouh
 • Dina Bastin
 • Khalil Boufraquech
 • Hicham Chakir
 • Mohamed Daif
 • Dirk De Block
 • Pascal Duquesne
 • Mohamed El Bouazzati
 • Mohammed El Bouzidi
 • Ahmed El Khannouss
 • Danielle Evraud

 • Michel Eylenbosch
 • Ann Gilles-Goris
 • Laetitia Kalimbiriro
 • Carine Liekendael
 • Rachid Mahdaoui
 • Karim Majoros
 • Didier Milis
 • Hassan Ouassari
 • Leonidas Papadiz
 • Paulette Piquard
 • Théophile Taelemans
 • Sarah Turine
 • Luc Vancauwenberge
 • Michaël Vossaert
 • Khadija ZAMOURI

De samenstelling van de OCMW-raad wordt binnenkort geüpdatet.

 

OCMW

Voorzitter :  Roland VANDENHOVE (CdH)

Secretaris wnd: Didier ROZEN

Alphonse Vandenpeereboomstraat 14
1080 Brussel 
Tel : 02 412 53 11
Fax : 02 412 53 53
e-mail :

OCMW-raadsleden

Abdellah ACHAOUI Pascal GARDINAL
Gérardine BASTIN Jean-Yves KITANTOU

Arlette DE BACKER
Carine LIEKENDAEL
Lizo RAZVAN
Frédérique MAINJOT
Tania DEKENS Didier van MERRIS
Marc DUMONT Kenza YACOUBI

Politie

Zone 5340 : Sint-Jans-Molenbeek - Koekelberg - Jette - Ganshoren - Sint-Agatha-Berchem

Korpschef : Jacques GORTEMAN

Afdeling van Sint-Jans-Molenbeek :
Briefdragerstraat 2
1080 Brussel
Tel : 02 412 12 12
Fax : 02 412 62 98

Politieraadsleden

 • AGIC Leila
 • EVRAUD Danielle
 • EYLENBOSCH Michel
 • GILLES-GORIS Ann
 • IKAZBAN Jamal
 • KALIMBIRIRO Nsimire
 • MAHDAOUI Rachid
 • PAPADIZ Leonidas
 • PIQUARD Paulette
 • TAELEMANS Théophile
 • VANCAUWENBERGE Luc

Laatste bijwerking

28.1.2019

Wapenschild

Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links