In 2021 deden in België 23.422 mensen een beroep op dringende medische hulp. 67% daarvan al in het Brussels gewest.

Daarmee is de dringende medische hulp een van de belangrijkste lokale beleidspunten voor de Brusselse OCMW’s.

Dringende medische hulp is een medische hulp in de vorm van een financiële tussenkomst van het OCMW in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft.

Dringende medische hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar die enkel de toegang tot medische zorg wil verzekeren aan personen die illegaal in België verblijven en dit door de arts, het ziekenhuis, de apotheker, ... te betalen.

De naam doet vermoeden dat het enkel gaat om dringende hulp (bv. bij een ongeval of ten gevolge van een ziekte), maar dit is niet zo. Dringende medische hulp kan ook preventief zijn en betrekking hebben op een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of zelfs een eenvoudig bezoek aan de huisarts. De dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of door het OCMW.

De arts vult een attest voor dringende medische hulp in voor de vaststelling van de dringende noodzaak.

De federale overheid beschikt over een standaardattest op de website van de POD MI. Dit model voldoet echter niet altijd aan de inspectie-eisen en heeft ertoe geleid dat verschillende OCMW's het hebben aangepast. Dat blijkt uit een enquête van onze Federatie in september 2019: “Enquête: harmonisatie van de werkwijzen en het beleid inzake gezondheidszorg van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Zo moeten zorgverleners tegenwoordig soms goochelen met verschillende formulieren, afhankelijk van het OCMW naar waar de aanvraag moet worden gestuurd.

De 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest engageren zich om hun praktijken en hun beleid rond de toegang tot gezondheidszorg te harmoniseren en te versterken.

De Brusselse OCMW’s hebben daarom binnen de Federatie samen beslist om in het hele Gewest één enkel attest voor dringende medische hulp te gebruiken: hier te vinden.

Door hun praktijken te harmoniseren bezorgen de Brusselse OCMW's de patiënten een betere toegang tot gezondheidszorg en verlichten ze de administratieve verplichtingen van het OCMW en het medisch personeel. Hierdoor krijgen ze meer tijd om hun taken beter uit te voeren.