Sinds november 2020 zijn alle Brusselse gewestelijke administraties verplicht hun facturen in elektronisch formaat te ontvangen. Een recent Koninklijk Besluit breidt deze verplichting uit tot alle instellingen in België, met inbegrip van de lokale besturen, en dit op een progressieve manier vanaf november 2022.

Maar wat is een elektronische factuur? Wat is uw rol als Brusselse administratie? En hoe kunt u uw leveranciers het best informeren?

easy.brussels organiseert een informatiesessie om de elektronische facturering voor te stellen, het wettelijk kader ervan, uw rol als instelling, alsook het communicatiemateriaal dat ter beschikking heeft om de leveranciers te informeren.

Wanneer  Donderdag 24 november 2022, van 14u tot 16u

Waar? Online, via Teams

Inscrijvingen ? Registreer hier

Neem contact met ons op om een recording van de sessie te ontvangen: info@easy.brussels.