Verschillende Brusselse gemeenten en OCMW's staan op het punt aan te sluiten bij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) voor het beheer van een tweede pensioenpijler voor hun personeel. PensioPlus stelt de lokale besturen een informatieve brochure over IBP's ter beschikking.

PensioPlus, de koepelvereniging van IBP's, heeft voor de overheidsdiensten een overzichtelijke en bevattelijke brochure gemaakt waarin de werking en de voordelen van IBP's worden beschreven bij het beheer van het aanvullend pensioen voor hun personeelsleden. 

De brochure behandelt: 

  1. Het juridisch kader: structuur en organisatie
  2. Het prudentieel kader
  3. Het belastingstelsel
  4. De voordelen van een pensioenfonds
     

U vindt de brochure hieronder.
 

Documents