Opleidingen en webinars voor het personeel

Hulp bij het invullen 2023

De gemeenten wilden dat ze gewoon verder zouden gaan. De FOD Financiën houdt in 2023 opnieuw zitdagen om de mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.

Hieronder vindt u de praktische informatie, met enkele extra zaken ten opzichte van vorig jaar.

Praktische info

Wat de zitdagen betreft, moeten de administraties uiterlijk op 14 april 2023 contact opnemen met het bevoegde centrum particulieren op het volgende adres: p.brussel@minfin.fed.be

Vanaf 2023 wordt bijzondere aandacht besteed aan de genderdimensie, waardoor de aangifte nu anders moet ingevuld worden.

De FOD reikt ook een hele reeks digitale instrumenten aan waarmee mensen geholpen kunnen worden hun aangifte zelf in te vullen (bv. tutorials van de FOD op Youtube)

Webinars en opleidingen voor het personeel

De komende weken worden door de partners van de FOD verschillende webinars en opleidingen georganiseerd voor het gemeentepersoneel:

1 - Op het portaal 123Digit – het platform voor begeleiding bij het dichten van de digitale kloof

Twee webinars voor digihelpers:

  • 23 maart: ‘Hoe kan ik digitaal zwakkere personen helpen bij hun belastingaangifte? En hoe kan ik mij voorbereiden?’
  • 9 mei: ‘Nieuwigheden in de belastingaangifte van 2023 en in Tax-on-web’.
     

Inschrijven via Evenementen van WeTechCare België

2- In samenwerking met de FOD BOSA - Connectoo:

Connecto verzorgt een online opleiding over digitale inclusie voor iedereen die in een federale, gewestelijke of gemeentelijke administratie werkt, met filmpjes op de online platformen van de administratie: MyMinfin, MyPension...

Inschrijven via bosa.belgium.be

Documents