In het kader van het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de jaren 2021-2027 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten 30% van de beschikbare financiële middelen, d.w.z. ongeveer 35 miljoen euro, aan te wenden voor concrete energieefficiëntiemaatregelen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan