De laatste jaren zien we op het internet en sociale media steeds meer pogingen om democratieën te destabiliseren. Die kunnen het werk zijn van enkelingen met een specifiek gedachtegoed, maar ook van bepaalde autoritaire regimes die een strategie van opzettelijke desinformatie hanteren. Welke zijn die strategieën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe kunnen we ze verijdelen? Wat kunnen lokale verkozenen, die vaak het eerste doelwit zijn van fake news of kritiek van burgers, doen om zich hiertegen te beschermen? Hoe kunnen we ons voorbereiden om tot een gezonde campagnevoering te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024?

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan