Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.

Ter ondersteuning van de gemeenten heeft Parking.brussels het gemeentelijk modelreglement, initieel een samenwerking tussen Parking.brussels en Brulocalis, aangepast aan de nieuwe tarieven en wijzigingen. Het werd aan de gemeenten voorgesteld en met hen besproken tijdens een vergadering van de werkgroep Parkeren die Brulocalis belegd heeft.

U kan het model gebruiken en aanpassen aan uw eigen, specifieke lokale situatie. Aarzel niet om al uw vragen over het model te stellen aan Brulocalis.

Documents