-
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) | Keizerslaan 2 - 1000 Brussels

Van 9u30 tot 16u30

De lokale verkiezingen van 2024 zijn een niet te missen momentum om het beleid van je stad of gemeente te verduurzamen. De Agenda 2030 met haar 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) biedt daarbij een unieke kapstok.

Op de studiedag ‘De duurzame stad onder de loep’ willen Brulocalis, de VVSG en de UVCW, in samenwerking met en met de steun van Ethias, de Belgische steden en gemeenten aanmoedigen en inspireren om de SDG’s in hun beleid te integreren. 

We reiken tools en goede praktijken aan om de SDG’s te gebruiken als beleidstoets en waardenkader voor lokale beleidsplannen, maar evenzeer om de concrete lokale vertaling te maken van specifieke doelstellingen uit de Agenda 2030. Op het programma staan naast een politiek debat ook sessies rond klimaatactie, duurzaam en ethisch bestuur, circulaire economie, burgerparticipatie, duurzame verstedelijking, mensenrechten, voedselstrategie en internationale samenwerking.

Deze uitwisseling tussen lokale mandatarissen, ambtenaren en experten uit de drie gewesten – en uit het buitenland – zal ongetwijfeld voor een rijke kruisbestuiving en kennisdeling zorgen. 

Praktische informatie

Datum: Maandag 22 januari 2024 van 9u30 tot 16u

Locatie: Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) | Keizerslaan 2 - 1000 Brussels

Volledige programma

9u30 Verwelkoming

10u Plenaire opening

 • Welkomstwoord door Wilfried Neven, vice-ceo van Ethias
 • Inleiding door Zakia Khattabi, federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal

10u15 Panelgesprek met burgemeesters uit binnen- en buitenland: visie en implementatie van de SDG's, of hoe theorie en praktijk elkaar ontmoeten in het dagelijkse werk van lokale overheden.  

Bevestigde sprekers (op 21/12/23)

 • Opening en sluiting van het debat door Olivier Deleuze (voorzitter van Brulocalis), Maxime Daye (voorzitter van de UVCW) en Wim Dries (voorzitter van de VVSG)
 • Mohamed Aliourboui - burgemeester van Ait Baha 
 • Vincent De Wolf  - burgemeester van Etterbeek 
 • Katrien Partyka - burgemeester stad Tienen
 • Jean-Michel Javaux - burgemeester van Amay

11u15 Pauze

11u35 Ronde 1: SDG-sessie

 • Inleiding op de SDG’s en de rol van lokale besturen
  In 2015 ondertekende België de Agenda 2030 en haar 17 'duurzame ontwikkelingsdoelstellingen' of SDG's. Wat houden die 17 doelstellingen in? En hoe kunnen lokale besturen eraan bijdragen? In deze sessie geven we tips en tools om concreet aan de slag te gaan met de SDG's in jouw stad of gemeente, zowel communicatief als beleidsmatig.
   
 • Lokale vooruitgang op de SDG's monitoren
  Als bestuur wil je niet enkel beleid uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten kunnen opvolgen, om te weten of je de juiste dingen doet en hierover ook te kunnen communiceren naar je medewerkers en burgers. In deze sessie leer je tools kennen om je bijdrage aan de SDG’s op te volgen, aangevuld met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Kevin Huysentruyt - gemeente Zwevegem 
  • Quentin Deplus - intercommunale IDEA 
  • Hanne Albers - VVSG 
  • Caroline Dumont - projectleider Niort durable 2030 (Frankrijk)
 • SDG's integreren in het lokaal beleid
  Het kader van de SDG’s biedt een grote meerwaarde om uitdagingen transversaal aan te pakken en lokaal beleid systematisch te verduurzamen. In deze sessie maak je kennis met een aantal tools en goede praktijken om de SDG’s te integreren in de verschillende fasen van je beleidsplanning-cyclus.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)

  • Ellen Vandeputte - strategische coördinatie & innovatie, stad Harelbeke 
  • Ann Cloet - schepen van duurzame ontwikkeling, energie, milieu, groene ruimten, ecologische transitie, Moeskroen
  • David Leroy - projetmanager duurzame ontwikkeling

12u45 Lunch

13u40 Ronde 2: thematische sessies 

 • PEOPLE - Mensenrechten
  Professor Stephan Parmentier (KU Leuven) neemt je mee in het verhaal van mensenrechten. Waarover gaat het? Wat is de verantwoordelijkheid en rol van een lokaal bestuur? Hoe kan je als Belgische gemeente mensenrechten in de praktijk omzetten? Stad Leuven is mensenrechtenstad sinds 2023. Ze vult het verhaal en de Europese praktijkvoorbeelden van professor Parmentier aan met inzichten uit haar eigen traject.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Stephan Parmentier - hoogleraar recht & criminologische wetenschappen aan de KU Leuven 
  • Lies Corneillie - schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
 • PLANET - Voedselbeleid
  Wereldwijd zijn zelfvoorziening qua voedsel en de transformatie van landbouwsystemen naar duurzamere systemen twee belangrijke uitdagingen. Steden en gemeenten kunnen hier zelf iets aan doen, vooral in hun hoedanigheid als belangrijke grondbezitters. In deze workshop wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen en de hefbomen voor actie voor steden en gemeenten, met een aantal voorbeelden van lokale initiatieven.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Gert Engelen - programmacoördinator Rikolto België
  • Louise Balfroid - projectbeheerder duurzaam voedsel, gemeente van Elsene
 • PROSPERITY – Verstedelijking 
  De verstedelijking van het grondgebied brengt veel uitdagingen met zich mee en steden en gemeenten moeten de stad opnieuw opbouwen en uitvinden om het welzijn van de bewoners in de komende jaren en decennia te garanderen: hitte-eilanden, beperking van de ondoorlaatbaarheid, groene en blauwe netwerken, behoud van natuurlijke hulpbronnen en landbouwgrond, sanering van vervallen industrieterreinen, enz. Tijdens deze workshop wordt een overzicht gegeven van de problemen en de beschikbare tools om ze aan te pakken, en worden praktische voorbeelden gegeven van genomen maatregelen.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Eric Corijn - professor aan de VUB & oprichter COSMOPOLIS Centre for Urban Research 
  • Wiet Vandaele - stadsplanner, stad Leuven 
  • Audrey Lhoest - schepen, gemeente van Elsene
 • PEACE & PARTNERSHIP - Duurzaam en ethisch bestuur
  In het licht van verschillende crises (klimaatverandering, gezondheid, enz.) zou duurzaam en ethisch bestuur in gouden letters geschreven moeten staan in elke organisatie, of die nu privaat of publiek is. Maar wat is precies duurzaam beleid? Hoe kan men dergelijk beleid uitwerken en in de praktijk brengen? Belemmert het de uitvoering van intern beleid niet (complexere procedures, hogere aankoopprijzen, enz.)? Aan de hand van getuigenissen van publieke en private organisaties willen we het onderwerp demystificeren en aantonen dat duurzaam en ethisch bestuur een noodzakelijke en haalbare bestuurswijze is.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Philippe Close : burgemeester van de Stad Brussel 
  • Bénédicte Passagez : head of sustainability - Ethias

14u50 Ronde 3: thematische sessies

 • PEOPLE - Burgerparticipatie
  Door hun inwoners erbij te betrekken en gebruik te maken van collectieve intelligentie om relevante prioriteiten op lokaal niveau vast te stellen of projecten in het veld uit te voeren, willen de lokale besturen het vertrouwen tussen burgers en hun verkozen politici versterken en duurzame ontwikkeling in hun eigen omgeving bevorderen. Maar de zo gewenste burgerparticipatie is niet vanzelfsprekend. Soms stuit ze in het beste geval op onverschilligheid van de kant van gedesillusioneerde burgers en in het slechtste geval op een vorm van verzet en agressie tegenover de overheid. Het doel van de workshop is om het onderwerp te illustreren aan de hand van gemeentelijke praktijken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Sophie De Vos - burgemeester van Oudergem 
  • Véronique Passani - schepen, gemeente van Flémalle 
  • Adinda Claessen - voorzitter gemeenteraad Oud-Heverlee 
  • Jehan Bottin - onderzoeksassistent en gastdocent, faculteit van economische, sociale, politieke en communicatiewetenschappen (ESPO), UCLouvain
 • PLANET - Klimaatactie
  Steden en gemeenten moeten een antwoord vinden op de uitdagingen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en deelnemen aan de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en hun eigen gebieden veerkrachtiger te maken. Het is een enorme uitdaging, maar steden en gemeenten hebben genoeg hefbomen in handen! In deze sessie kun je ze in kaart brengen en de concrete resultaten van andere steden en gemeenten ontdekken.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Jonathan Biermann - schepen, gemeente van Ukkel 
  • Jacques Teller – professor stedenbouw, directeur van het LEMA-laboratorium (Local Environment Management and Analysis), universiteit van Luik
  • Ellen Ongena - verantwoordelijke duurzaamheid, gemeente Temse
  • Philippe De Dobbeleere - BDM Energy Solution, Belfius 
 • PROSPERITY - Circulaire gemeente
  Hoe kan je als stad of gemeente een meer circulair beleid voeren? In deze sessie bekijken we op welke sectoren je kan inzetten, welke afvalstromen je in kaart kan brengen, met welke partners je kan samenwerken… Kortom: hoe je circulariteit integreert in het volledige beleid. We laten een onderzoeker aan het woord en delen geleerde lessen van ervaren gemeenten.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Benoit Ruysschaert - onderzoeker aan de UHasselt 
  • Elke De Taeye - stafmedewerker circulaire economie VVSG
 • PEACE & PARTNERSHIP - Internationale samenwerking
  Als lokaal bestuur leef je niet op een eiland. Steeds vaker richten lokale overheden zich op het buitenland. In deze sessie ontdek je hoe je als lokaal bestuur internationaal actief kan zijn, gaande van stedenbanden, tot humanitaire noodhulp en betrokkenheid van de private sector. Leg je oor te luisteren bij één van de werktafels met verschillende praktijkvoorbeelden.

  Bevestigde sprekers (op 21/12/23)
  • Nele Mispelaere - mondiaal ambtenaar, gemeente Wevelgem 
  • Wivine Hynderick - projectleider, Echos Communication 
  • Yousra Harrigua - coop ambtenaar, Sint-Jans-Molenbeek
  • Katrien Smets - mondiaal ambtenaar - stad Mechelen
  • Benoit Piedboeuf - burgemeester - gemeente Tintigny

16u Plenaire afsluiting: speech door Caroline Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid 

16u30 Einde

Voertalen van de sessies zijn Nederlands en Frans. 
Er zijn de hele dag tolken aanwezig. 

Met de steun van:

Partners

Statusbericht

Sorry... Dit formulier is gesloten voor nieuwe inzendingen.
Protected by Spam Master