Vandaag heeft de Commissie de oproep tot het indienen van voorstellen 2024 in het kader van Erasmus+ gepubliceerd, het EU-programma voor steun aan onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 4,3 miljard euro voor 2024 zal Erasmus+ steun blijven verlenen aan scholieren en studenten hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding om transnationale ervaringen op te doen. Het programma biedt ook mogelijkheden voor lerende volwassenen, leerkrachten, personeelsleden en jongeren die een niet-formeel leerprogramma volgen.

Meer informatie in de Brulocalis samenvatting.