De afgelopen weken hebben rellen Frankrijk opgeschrikt na de dood van een jonge man door een politieagent. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden. Er werd geweld gepleegd tegen de privéwoning van een burgemeester. Brulocalis veroordeelt alle vormen van geweld en intimidatie tegen verkozenen en heeft dat ook altijd gedaan.

De recente rellen in Frankrijk waren gericht tegen een groot aantal symbolen van het staatsgezag (straatmeubilair, openbare gebouwen: gemeentehuizen, bibliotheken, politiebureaus; en zelfs tegen overheidsmedewerkers in dienst: hulpdiensten en politie, woningen van verkozenen).

Brulocalis veroordeelt krachtig elke gewelddadige actie tegen lokale besturen of verkozenen. Zij zijn het eerste contactpunt van burgers met de overheid. Zij mogen niet het doelwit zijn van degenen die ervoor kiezen om met geweld uiting te geven aan een vorm van protest of ontevredenheid.

Deze situatie klinkt duidelijk door in België waar, zoals dit artikel in La Libre aangeeft, “alle burgemeesters van Belgische steden of gemeenten [...] te maken hebben gehad met bedreigingen, soms geweld of zelfs aanslagen op hun huis”. Soortgelijke moeilijkheden (beledigingen, persoonlijke aanvallen, doodsbedreigingen, enz.) hebben veel verkozenen ertoe gebracht hun politieke carrière ter discussie te stellen. Dit gevoel werd al door onze vereniging verwoord en het ziet er niet naar uit dat het met het naderen van de verkiezingen beter zal worden.

Het probleem van geweld tegen verkozenen komt ook aan bod tijdens de 45e zitting van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, die van 24 tot 26 oktober in Straatsburg wordt gehouden en waar Brulocalis de Brusselse verkozenen zal vertegenwoordigen.