Op 8 februari 2024 bereikten het Europees Parlement en de EU-lidstaten een akkoord over de richtlijn tot invoering van de European Disability Card en de European Parking Card voor mensen met een beperking.

In september 2023 heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgelegd om het vrije verkeer van mensen met een handicap te vergemakkelijken. Deze richtlijn geeft mensen met een handicap toegang tot speciale voorwaarden, een voorkeursbehandeling en parkeerrechten wanneer ze naar een andere lidstaat reizen. Het akkoord van 8 februari heeft twee grote gevolgen voor de mobiliteit van mensen met een handicap binnen de Europese Unie: de erkenning van de European Disability Card als bewijs van de status van persoon met een handicap in de EU en de garantie dat houders van een Europese parkeerkaart overal in de EU dezelfde parkeerrechten hebben.

Dit is uitstekend nieuws voor het nationaal register van parkeerrechten dat door de VVSG, het UVCW, Brulocalis, de Stad Antwerpen en de Stad Brussel in samenwerking met DG HAN van de FOD Sociale Zekerheid werd ontwikkeld en op 7 december 2023 door minister Karine Lalieux werd voorgesteld. Op termijn zal deze nationale toepassing openstaan voor alle Europese PBM-kaarten, waardoor het gratis recht op parkeren voor alle Europese burgers met een handicap in heel België gewaarborgd wordt.