Brulocalis, de VVSG en de UVCW werken al bijna twee jaar samen met de stad Brussel en de stad Antwerpen, en ook met andere Waalse en Vlaamse steden, om het probleem van de parkeerhandhaving van PBM door scanauto's aan te pakken. Na verschillende werkvergaderingen en besprekingen met de verschillende betrokken partijen wordt de laatste hand gelegd aan een definitieve oplossing, die zeer binnenkort in heel het land uitgerold wordt.

Bijna overal in België waar parkeerregels gelden (blauwe zones of betalende zones), moeten houders van een PBM-kaart deze regels niet naleven zolang de PBM-kaart zichtbaar achter de voorruit van het voertuig gelegd wordt. Deze vrijstelling levert over het algemeen weinig problemen op wanneer de parkeercontrole wordt uitgevoerd door stewards. De situatie is echter helemaal anders wanneer het parkeren wordt gecontroleerd door scanauto's. Zij kunnen de PBM-kaart niet zien en gaan er daarom van uit dat het voertuig daar geparkeerd staat zonder dat het parkeergeld betaald werd. Er zijn een aantal manieren bedacht om hier iets aan te doen (PBM drukknop op de parkeerautomaat, lokale whitelist, etc.), maar deze waren voor de gebruikers en de beheerders niet bevredigend genoeg. Er was veel fraude en PBM's moesten talloze stappen ondernemen om zichzelf bekend te maken op hun verschillende bestemmingen. Er moest dus snel een eenvoudige, efficiënte en allesomvattende oplossing komen, gezien de snelle verspreiding van het gebruik van scanauto's.
 
Er werd een werkgroep opgericht bestaande uit de VVSG, de UVCW, Brulocalis, Parking Brussels, de Stad Brussel en de Stad Antwerpen. Aangezien de stad Antwerpen al een plan had uitgewerkt dat de werkgroep tevredenstelde, werd besloten dit plan verder uit te werken en aan te passen voor heel het land. Dit project werd voorgesteld aan de kabinetten van ministers Lalieux en Gilkinet, die positief reageerden op voorwaarde dat de huidige voordelen voor PBM's behouden bleven. De federale overheid gaf ook groen licht voor de oprichting van een nationale databank.

Concreet gaat het om een gedeeld platform waarop iedereen met een PBM-kaart wordt geregistreerd en zijn kaart kan koppelen aan een of meer nummerplaten (die niet tegelijkertijd actief mogen zijn), waardoor het probleem van de niet-erkenning van de vrijstellingskaart door scanauto's wordt opgelost en de mobiliteit van PBM's sterk wordt vergemakkelijkt. Doordat de gegevens in heel België worden uitgewisseld, hoeven ze zich niet langer op verschillende platforms in te schrijven, al naargelang de gemeente waar ze naartoe willen. Door deze gegevens te delen wordt het ook gemakkelijker om fraude te bestrijden en verlopen, ongeldige PBM-kaarten of kaarten die oneigenlijk gebruikt worden, op te sporen. 

Het systeem is nu klaar voor gebruik. Er moeten nog maar een paar administratieve stappen worden doorlopen voordat de partners in de werkgroep elk toegang kunnen krijgen tot het platform. Elke andere stad krijgt een uitnodiging om mee te doen, want hoe meer leden er zijn, hoe makkelijker het wordt voor PBM's om zich te verplaatsen en te parkeren.