De Europese Week van de Lokale Democratie (ELDW) is een pan-Europees evenement dat tot doel heeft de lokale democratie en burgerparticipatie te versterken. Het wordt gecoördineerd door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (CLRAE)1.

Thema voor 2023-2024 is: “Local communities: putting democratic resilience at the forefront”. Brulocalis en het Bureau International Jeunesse (BIJ) hebben in dit kader op 27 november een studiedag georganiseerd waarop in Brussel gevestigde actoren informatie, instrumenten, beste praktijken en strategieën over burgerparticipatie, lokale democratie, jeugd en sociale cohesie met elkaar konden delen.