De kadastrale inkomsten vaststellen, de vrijstellingen van onroerende voorheffing natrekken... allemaal belangrijke zaken voor de gemeenten, ook al hebben ze er geen zeggenschap over

Maar het kadaster gaat ook over andere dingen. Denk maar aan de uitwisseling van patrimoniumgegevens tussen verschillende overheidsinstellingen, waaronder de gemeentebesturen. De afgelopen jaren verloopt deze uitwisseling langs elektronische weg, via dienstenintegratoren opgezet door de gewesten en de federale overheid.

Documents