Vanaf 01.07.2003 moet er in principe in elke gemeente minstens één arbeidsreglement voorhanden zijn.

De wet van 18.12.2002 wijzigt de wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Ook openbare besturen moeten nu een arbeidsreglement hebben.  Voor die wet konden de gemeenten geen arbeidsreglement uitvaardigen. Vanaf 01.07.2003 moet er in principe in elke gemeente minstens één arbeidsreglement voorhanden zijn. Het is evenwel mogelijk om per personeelscategorie een reglement op te stellen: één voor contractueel tewerkgestelde één voor vastbenoemde personeelsleden Op wie is de

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan