Sinds de GDPR in 2018 in werking is getreden, leven er heel wat vragen over de praktische toepassing van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

Een daarvan is of het is toegestaan om software te gebruiken waarvan de servers zich buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.  De vraag speelt in het bijzonder bij het gebruik van Amerikaanse software waarbij opslagruimte en servers worden aangeboden die zich in de Verenigde Staten be-vinden. Bekijk de fiche

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Pas encore membre ?

Vraag mijn toegang aan