Studies over non-take-up van rechten tonen aan dat veel mensen in België op basis van hun sociaal statuut wel degelijk recht hebben op bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen maar deze niet kennen of niet aanvragen. Dit zien we vooral bij mensen die in armoede leven.

De OCMW’s zijn, door hun takenpakket en activiteiten, uitstekend gepositioneerd om mensen te helpen zodat zij alles krijgen waar ze recht op hebben. Ze kunnen mensen informeren, hen doorverwijzen naar de juiste diensten, of hen van nabij begeleiden om ervoor te zorgen dat ze effectief beroep doen op hun rechten.

De administratieve situaties waarmee sociaal werkers te maken krijgen, zijn echter dermate complex dat het voor de OCMW's niet vanzelfsprekend is om dit werk uit te voeren.

Tijdens deze infodag zal het TAKE-project voorgesteld worden. We zullen zien hoe groot het probleem van non-take-up is, wat de mogelijke verklaringen zijn van dit fenomeen, en hoe het beleid herzien moet worden om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren.

Vervolgens zullen verschillende bestaande hulpmiddelen/maatregelen voorgesteld worden om de OCMW's te helpen bij dit werk:

  • het BVT-statuut en enkele voorbeelden van rechten die hieruit voortvloeien;
  • het nieuwe sociaal telecomtarief;
  • het multifunctioneel attest A036 en het belang ervan voor het opnemen van afgeleide rechten;
  • het project “geharmoniseerde sociale statuten” en de app MyBenefits.

‘s Middags kan er dan van gedachten worden uitgewisseld over goede praktijken van OCMW’s en/of van de partners uit het verenigingsleven in de drie taalgemeenschappen.

Documents