De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een projectoproep gelanceerd voor verenigingen die, in samenwerking met het plaatselijk gemeentebestuur, de organisatie willen ondersteunen van initiatieven om de Brusselaars bewust te maken van de noodzaak om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Het doel? Komen tot meer burgerparticipatie op lokaal niveau.

Met deze projectoproep wil men meer niet-Belgen naar de stembus lokken. Zoals we het al aangaven in nr. 106 van de Nieuwsbrief (p. 20), nam slechts 13,5% van de Europese inwoners in Brussel deel aan de verkiezingen in 2018. De regering wil dit cijfer naar omhoog trekken. De niet-Belgen zijn evenwel niet de enige doelgroep van de projectoproep. Ook de jongeren, mensen met een handicap, en de hele bevolking, worden aangesproken.

Dit streven naar meer betrokkenheid van burgers sluit aan bij de recente publicaties van Brulocalis, waarin we het belang van het burgerinitiatief voor de lokale democratie benadrukken. Of het nu tijdens de Europese Week van de Lokale Democratie, de Internationale Dag van de Democratie of de Top van Reykjavik is, er wordt steeds meer op deze noodzaak gewezen.

Deze projectoproep - bedoeld voor verenigingen, maar waarbij ook het gemeentebestuur kan meedoen - loopt tot 27 oktober en ondersteunt acties die tussen 1 januari 2024 en uiterlijk 12 oktober 2024 moeten plaatsvinden. Uitzondering hierop vormen de projecten voor buitenlanders, die uiterlijk 31 juli 2024 moeten zijn afgerond.

Aarzel niet om regelmatig een kijkje te nemen in onze subsidiedatabank voor meer informatie over projectoproepen en financieringsmogelijkheden voor de lokale besturen. Abonneer je op onze nieuwsbrief Subsidies, die om de 15 dagen wordt verstuurd, en zorg ervoor dat je niets mist! En vertel het ook aan je collega's van andere gemeentediensten die misschien niet op de hoogte zijn van al deze subsidiemogelijkheden.

Opgelet: deze subsidiedatabank is uitsluitend voorbehouden aan onze leden, Brusselse mandatarissen en ambtenaren.