Het besluit van de Brusselse regering omtrent de klokkenluiders is van kracht sinds 1 januari 2024. Brulocalis en de Federatie van OCMW's organiseren hierover ter ondersteuning van de leden op 21 februari een webinar.

Op 7 december vorig jaar keurde de regering een besluit goed dat de procedure en de modaliteiten vastlegt voor een melding door een personeelslid via het interne kanaal. We zijn ons ervan bewust dat het kort dag is om aan het besluit te kunnen voldoen. Maar we zien dat er geen sancties voorzien zijn.

Voor een optimale ondersteuning van onze leden organiseren we op 21 februari een webinar. We bespreken dan het thema en kunnen van gedachten wisselen.

Dit webinar komt bovenop ons webinar van april 2023. We bespraken toen het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2023 (BS 6 juni 2023) houdende wijziging van de gezamenlijke decreten en ordonnanties van 26 april en 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman (GDO). Deze tekst had als doel de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (ook de klokkenluidersrichtlijn genoemd) met betrekking tot de Brusselse overheidsinstanties en de diensten van parlementaire vergaderingen.. Dat webinar leidde ook tot een artikel waarin het meldingssysteem uit de oude en nieuwe gezamenlijke decreten en ordonnanties naast elkaar gelegd werden. Dit kan je hier vinden.

Wanneer? 

21 februari 2024 van 10 tot 12u.

Waar? 

Videoconferentie via Teams. Na je inschrijving ontvang je een paar dagen voor het webinar een Teams-link. Inschrijven kan tot 16 februari.

Programma

  1. Inleiding
  2. Het wettelijke kader door Antoine Castadot en François Schapira, advocaten van YELAW (presentatie enkel in het Frans)
  3. De procedure binnen de gemeente– Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris van Oudergem
  4. Vragenronde en bespreking met Brusselse gemeenten en OCMW's.
  5. Conclusies

Inschrijven

Zie ook

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 15,§2 van de gezamenlijke decreten en ordonnanties van 16 mei 2019 betreffende de Brusselse ombudsman (B.S., 21 december 2023) – inforum nb 372031
  • Artikel: “Klokkenluiders bij de brusselse overheid