Nous restons joignables. En cette période particulière et suite aux dernières actualités concernant le Coronavirus et par mesure de précaution nos collaborateurs font actuellement du télétravail mais restent joignables par e-mail. Pour toute question ou demande complémentaire vous pouvez contacter nos collaborateurs par e-mail à l’adresse suivante: welcome@brulocalis.brussels. Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension.
Wij blijven bereikbaar. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het Coronavirus, werken onze medewerkers uit voorzorg van thuis uit. U kunt hen nog steeds bereiken via hun e-mailadres.Voor mogelijke vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze medewerkers via e-mail op het volgende adres: welcome@brulocalis.brussels. Wij danken U voor uw vertrouwen en begrip.

actualites

BeFUS vzw, het Belgisch Forum voor Veiligheid en Preventie in de Steden, roept voor de lokale verkozenen drie nieuwe diensten in het leven.

BeFUS heeft deze gezondheidscrisis aangegrepen om haar dienstenaanbod en haar communicatie te herzien. De vzw heeft voor de lokale verkozenen en professionelen van de 100 aangesloten gemeenten drie nieuwe online diensten: BeFUS One, BeFUS Direct en BeFUS Connect; Daarnaast ook een nieuwsbrief, in bijlage. ... [16.09.2021] -

De Brusselse OCMW's roepen op tot snelle vaccinatie van het rusthuispersoneel

Zij staan achter het principe van het CST, maar hebben bedenkingen bij de toepassing ervan in de rusthuizen [15.09.2021] CPAS

Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen ... [07.09.2021] AVCB

Toeristische logies: arrest van de Raad van State van 29 april 2021

Op 29 april 2021 heeft de Raad van State een arrest uitgesproken betreffende het toeristische logies en heeft meer bepaald meer duiding verschaft bij de begrippen “hotelinrichting” (établissement hôtelier) en “logies” (logement). [30.08.2021] -

Brulocalis zoekt: een adviseur voor onze Dienst Duurzame Stad (M/V)

[18.08.2021] AVCB
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links