actualites

Brochure "17 doelstellingen om Brussel te transformeren "

48 pagina's om Brussel te veranderen en lokaal in te pikken op de uitdagingen van de klimaatverandering [11.06.2019] AVCB

Ontwerpbesluit ivm de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen (BBP) - Advies van Brulocalis

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk advies uit i.v.m. het ontwerpbesluit betreffende de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen (BBP), advies uitgewerkt in overleg met de diensten stedenbouw en regionale planning van de gemeenten. [11.06.2019] AVCB

Ontwerpbesluit ter uitvoering van BWRO en OMV - Brulocalis brengt initiatiefadvies uit

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk initiatiefadvies uit over 10 ontwerpbesluiten ter uitvoering van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV). Dit advies werd opgesteld in nauw overleg met de gemeentebesturen. ... [11.06.2019] AVCB

Databank e-sign voor verkeerstekens en aanvullende reglementen

De gemeenten zullen voortaan de databank e-sign moeten gebruiken om er de verkeerstekens en aanvullende reglementen inzake het wegverkeer in op te nemen. [11.06.2019] -

Ontwerpbesluit ter uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg – Advies Brulocalis

In maart 2019 schreef Brulocalis aan de regering ter kennisgave van haar advies over het ontwerpbesluit tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. [11.06.2019] AVCB
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links