Nous restons joignables. En cette période particulière et suite aux dernières actualités concernant le Coronavirus et par mesure de précaution nos collaborateurs font actuellement du télétravail mais restent joignables par e-mail. Pour toute question ou demande complémentaire vous pouvez contacter nos collaborateurs par e-mail à l’adresse suivante: welcome@brulocalis.brussels. Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension.
Wij blijven bereikbaar. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het Coronavirus, werken onze medewerkers uit voorzorg van thuis uit. U kunt hen nog steeds bereiken via hun e-mailadres.Voor mogelijke vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze medewerkers via e-mail op het volgende adres: welcome@brulocalis.brussels. Wij danken U voor uw vertrouwen en begrip.

actualites

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

De circulaire van 12 juli 2021 informeert de (meer)gemeentelijke vzw's die vóór 1 september 2018 zijn opgericht over de modaliteiten voor het overmaken van de akten gesteld door hun bestuursorgaan aan de toezichthoudende autoriteit, overeenkomstig het nieuwe systeem voorzien door de ordonnantie van 5 ... [22.07.2021] -

Dossier Pensioenen: Brulocalis interpelleert de Minister van Pensioenen over de 2e pijler en de beëindiging van de groepsverzekering door Belfius en Ethias

In haar zoektocht naar oplossingen voor de plaatselijke besturen, en na ontmoetingen met de verschillende betrokkenen van dit dossier, heeft Brulocalis op 30 juni twee brieven over pensioenen verstuurd. De eerste was gericht aan mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen, en de tweede aan mevrouw ... [07.07.2021] AVCB

Workshop “Digitale armoede begrijpen en herkennen”: nieuwe data in juli en september

Omdat u voor de junisessies van de workshops “Digitale armoede begrijpen en herkennen” uw interesse hebt betoond en omwille van het getoonde enthousiasme tijdens deze sessies, zijn we verheugd u voor juli en september nieuwe data te mogen voorstellen. Zo krijgen zoveel mogelijk ambtenaren de kans om ... [28.06.2021] -

De uittreksels uit het Centraal Strafregister hebben vanaf 22 juni 2021 een elektronische handtekening

De uittreksels uit het Centraal Strafregister zullen vanaf 22 juni 2021 om 16u. een elektronische handtekening bevatten. [21.06.2021] AVCB

Op straat geen mondmaskerplicht meer in Brussel, behalve uitzonderingen

Minister-president Rudi Vervoort heeft in de Gewestelijke Veiligheidsraad van 7 juni beslist om de algemene mondmaskerverplichting in openlucht op het grondgebied van Brussel op te heffen. [10.06.2021] AVCB
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links