SAVE THE DATE
Hoe kunnen we een eerlijke energietransitie realiseren ?

Aanbevelingen van burgers in economische en sociale moeilijkheden voor een transitie die de meest kwetsbaren niet achterlaat.

Evenement : 5 oktober 2023 van 9:45 tot 12:30
Programma : Een eerlijkere ecologische transitie – ‘Fair Energy Transition for all’ – Focus op huisvesting – Focus op mobiliteit
Meer info : www.kbs-frb.be.

04.09.2023

Blikveld – Lente 2023

Nieuwsbrief van de Koning Boudewijnstichting : cf. pag. 3-9 gewijd aan de energiecrisis (www.kbs-frb.be).

18.04.2023

Energievoorziening voor kwetsbare personen

Binnen de huidige energiecrisis adviseert het Platform ter Bestrijding van Energiearmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en bestaande uit verschillende private en sociale actoren die deze problematiek kennen, om een verhoging van de middelen van het Gas- en Elektriciteitsfonds (cf. Fiche).

Cf. aanbevelingen in het PB van 24.03.2023 van de KBS.

24.03.2023

OCMW’s

Projecten van OCMW’s om energiearmoede te voorkomen : cf. publicatie op de site van de Koning Boudewijnstichting.

23.03.2023

Sector van de voedselhulp

De Koning Boudewijnstichting steunt de actoren die geconfronteerd worden met situaties van grote ontberingen en schiet 71 organisaties op het terrein te hulp voor in totaal 500.000 euro.

Cf. de drie grote uitdagingen en de lijst van de ondersteunde projecten in het PB van 03.03.2023.

03.03.2023

Fonds Live 2020

Het Fonds lanceert een nieuwe projectoproep (‘Tour support’) om de livemuzieksector te ondersteunen die, na de coronacrisis, nu geconfronteerd wordt met de energiecrisis :

 • Begunstigden : Belgische artiesten die een concertreeks van min. 5 concerten plannen (binnen- en/of buitenland)
 • Financiële steun : 75% van de aantoonbare kosten met een max. van 3.000 euro
 • Deadline : 21 maart 2023

Meer informatie (voorwaarden, criteria, modaliteiten, contact, …) : www.kbs-frb.be.

21.02.2023
Barometer van de Verenigingen 2022

Op vraag van de Stichting deed Ipsos een nieuwe peiling naar de financiële gezondheid van het verenigingsleven : www.kbs-frb.be.
 
20.12.2022

Fair Energy Transition for All (FETA)

‘Fair Energy Transition for All’ (FETA) werd in 2020 gelanceerd door de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met een consortium van vijf filantropische organisaties. Het is een uniek participatief onderzoeksproject waarbij 900 burgers die in armoede leven in Europa hun noden en zorgen met betrekking tot de energietransitie konden uiten.

Doel : hun stem te laten horen bij de ontwikkeling van het energiebeleid.

Belgische en Europese aanbevelingen : www.kbs-frb.be (publicatie).


17.11.2022

Organisaties die armoede bestrijden

De KBS lanceert een projectoproep om organisaties die armoede bestrijden te ondersteunen zodat deze hun dienstaanbod kunnen garanderen :

 • Begunstigden : organisaties die gevestigd en actief zijn het BHG, die in rechtstreeks contact staan met mensen in armoede en die in ernstige moeilijkheiden verkeren door de kostenstijgingen ten gevolge van de hoge energieprijzen
 • Forfaitaire ondersteuning : 2.500 euro – 5.000 euro – 7.500 euro
 • Subsidiabele uitgaven : verwarmings- en elektriciteitskosten, …
 • Deadline : tot het beschikbare budget opgebruikt is

Meer info in de folder. <het budget is opgebruikt>


03.10.2022

Energiearmoede : billijkheid en doeltreffendheid verbeteren

Het Platform tegen energiearmoede doet 15 aanbevelingen om de efficiëntie en rechtvaardigheid van het sociaal energietarief te verbeteren.

Aanbevelingen in 5 hefbomen :

 1. Garanderen van gelijke toegang tot het sociaal tarief
 2. Faciliteren van de toegang tot het sociaal tarief
 3. Combineren van sociaal tarief en energietransitie
 4. Versterken van de toegang tot informatie
 5. De compensatievergoeding voor leveranciers m.b.t. de toepassing van het sociaal tarief objectiveren en, indien nodig, aanpassen

Technische nota : www.kbs-frb.be.


01.10.2022