Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties

De VGC lanceert een projectoproep voor de verduurzaming van deze infrastructuren.

Begunstigden : Nederlandstalige organisaties in de Cultuur-, Jeugd- en Sportsector
Subsidie : beslissing College
Deadline : 15.11.2023

Meer info in deze fiche.

19.07.2023

Welzijn-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren

De VGC lanceert een projectoproep voor de verduurzaming van deze infrastructuren.

Begunstigden : Nederlandstalige organisaties in welzijn, gezondheid en gezin
Subsidie : tot max. 150.000 euro
Deadline : 31.12.2024

Meer info in deze fiche.

14.07.2023

Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties

In juli en augustus krijgen jeugdorganisaties die door de VGC erkend en gesubsidieerd worden (zonder decretale band met de Vlaamse overheid) én die over eigen infrastructuur beschikken, een eenmalige energietussenkomst om hun hogere energiekosten op te vangen. Organisaties hoeven zelf niets te ondernemen. De steun wordt rechtstreeks uitbetaald

Een projectoproep tot duurzaamheidsmaatregelen volgt later.

Jeugdorganisaties kunnen nu al bij BRUXEO een energiescan aanvragen.

Info : Nieuwsbericht van 10.07.2023.

10.07.2023

Nederlandstalige scholen

De VGC lanceert deel 2 van de projectoproep ‘Energiezorg op School’ (cf. fiche) om volgende energiebesparingen te verwezenlijken : zonnepanelen en dakconstructies.

PB van 05.05.2023 van het Kab. S. Gatz.

05.05.2023

Eenmalige energiesteun

De VGC past haar Meerjarenplan 2022-2025 een tweede maal aan om organisaties extra te ondersteunen (bruzz, 16.12.2022). 

16.12.2022

Beleidsverklaring 2022-2023

Het accent van de verklaring ligt op het ondersteunen van burgers en organisaties om het hoofd te bieden aan de opeenvolgende crisissen (www.vgc.be).

13.09.2022

Nederlandstalige scholen

De VGC lanceert jaarlijks, in samenwerking met de vzw FIX, de projectoproep ‘Energiezorg op School’ om energiebesparingen te verwezenlijken : cf. fiche.

25.02.2022